Σα 10 Ιουνίου 23

Κατηγορία: 2014

08-03-2017: Δελτίο Τύπου για την υποβολή προτάσεων στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας / Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας με τίτλο: «Ανάπτυξη του Εθνικού Εκπαιδευτικού Κέντρου για την Αντιμετώπιση Συμβάντων ΧΒΡΠ-Ε».

Αθήνα, 08 Μαρτίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας / Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας Την 08...

07-04-2017: Διακήρυξη διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας για την προμήθεια με αγορά οχημάτων ειδικού τύπου

Δείτε τη διακήρυξη εδώΠαραρτήματα:Υποπαράρτημα ΣΤ(1)Υποπαράρτημα ΣΤ(2)Υποπαράρτημα ΣΤ(3)

10-02-2017: Διακήρυξη διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοικτής διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις εγκαταστάσεις των Προαναχωρησιακών Κέντρων Κράτησης Αλλοδαπών

Δείτε εδώ την υπ' αρίθ. 19/2016 Διακήρυξη του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού ανοιχτής διαδικασίας για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας στις εγκαταστάσεις των...

07-04-2017: Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας / Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας

Αθήνα, 07 Απριλίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας / Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας Την 6η...

26-01-2017: Υποβολή προτάσεων για το έργο “Σύσταση Κέντρου Επιχειρήσεων ως μοναδικού σημείου επαφής για τη Διεθνή Αστυνομική Συνεργασία, στον Τομέα της ανταλλαγής και της διαχείρισης εγκληματολογικών πληροφοριών που αφορούν τη διασυνοριακή εγκληματικότητα

Αθήνα, 26 Ιανουαρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας / Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας Την 19η...

19-01-2017: Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας / Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας

Αθήνα, 19 Ιανουαρίου 2017 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας / Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας Την 17η...

23-09-2016: Διήμερη Συνάντηση των Εθνικών σημείων Επαφής (National Contact Points – NCPs) της Ειδικής Δράσης Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιστροφών – ‘EURINT’ στην Κω την 20-21/09/2016»

Αθήνα, 23 Σεπτεμβρίου 2016 Διήμερη Συνάντηση των Εθνικών σημείων Επαφής (National Contact Points - NCPs) της Ειδικής Δράσης Ευρωπαϊκό Δίκτυο Επιστροφών – ‘EURINT’ στην...

07-07-2016: Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Εθνικό Πρόγραμμα 2014-2020 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας με τίτλο “Σύστημα συλλογής, ανάλυσης και διαχείρισης πληροφοριών οικονομικού εγκλήματος”

Αθήνα, 07 Ιουλίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας / Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας Την 05η...

23-06-2016: Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων με τίτλο “Εκπαιδεύσεις για την προστασία των Υποδομών Ζωτικής Σημασίας”

Αθήνα, 27 Ιουνίου 2016 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Πρόσκληση για Υποβολή Προτάσεων στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας / Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας Την 23η...

Τελευταίες Αναρτήσεις