Τρ 26 Σεπτεμβρίου 23
Αρχική Υλικό Αρχείου Πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης

Πρώην Υπουργείο Δημόσιας Τάξης

Το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, έχει ως αποστολή:

  • Την κατοχύρωση και διατήρηση της δημόσιας τάξης.
  • Την προστασία της δημόσιας και κρατικής ασφάλειας.
  • Την πυρασφάλεια, δασοπυρόσβεση και αγροτική ασφάλεια.
  • Την εξασφάλιση της πολιτικής άμυνας της χώρας.
  • Τη συμμετοχή στην εξασφάλιση της εθνικής άμυνας σε συνεργασία με τις ένοπλες δυνάμεις.

Ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης χαράσσει την πολιτική δημόσιας τάξης, στο πλαίσιο της κυβερνητικής πολιτικής και κατευθύνει, εποπτεύει, συντονίζει και ελέγχει τη δράση των Σωμάτων και Υπηρεσιών του Υπουργείου. Επίσης, εποπτεύει το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) που είναι νομικό πρόσωπο ιδωτικού δικαίου με έδρα την Αθήνα.

Ο Γενικός Γραμματέας βοηθάει τον Υπουργό στην άσκηση των αρμοδιοτήτων του και ασκεί τις προβλεπόμενες από το νόμο  αρμοδιότητες και εκείνες που του μεταβιβάζει ο Υπουργός.


Στο Υπουργείο Δημόσιας Τάξης υπάγονται:

  • Η Ελληνική Αστυνομία.
  • Το Πυροσβεστικό Σώμα.
  • Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.).
  • Η Διεύθυνση Παλλαϊκής Άμυνας (Π.Α.Μ.) – Πολιτικής Σχεδίασης Εκτάκτου Ανάγκης (Π.Σ.Ε.Α.).
  • Η Διεύθυνση Αγροφυλακής