Διατελέσαντες Γενικοί Γραμματείς Δημόσιας Τάξης

Διατελέσαντες Γενικοί Γραμματείς Δημόσιας Τάξης

Καραμαλάκης Μιχαήλ από 06.09.2022 έως 20.07.2023

Τσουβάλας Κωνσταντίνος από 20.07.2019 έως 05.09.2022

Καλαντζή Σπυριδούλα από 08.04.2019 έως 19.07.2019

Αναγνωστάκης Δημήτριος από 31.03.2015 έως 31.03.2019

Ανδρεουλάκος Αθανάσιος από 22.07.2012 έως 28.01.2015

Οικονόμου Ελευθέριος από 05.11.2011 έως 07.03.2012

Τασούλας Γρηγόριος από 10.11.2009 έως 05.11.2011

Μπίτσιος Κωνσταντίνος από 27.01.2009 έως 09.11.2009

Ανδρεουλάκος Αθανάσιος από 25.09.2007 έως 23.01.2009