Διατελέσαντες Υφυπουργοί

Διατελέσαντες Υφυπουργοί

Νίκος Χαρδαλιάς από 16.03.2020 έως 31.08.2021

Αικατερίνη Παπακώστα – Σιδηροπούλου από 29.08.2018 έως 09.07.2019

Ελευθέριος Οικονόμου από 07.03.2012 έως 17.05.2012

Εμμανουήλ Όθωνας από 07.09.2010 έως 17.05.2012

Σπύρος Βούγιας από 07.10.2009 έως 07.09.2010