Ελληνική Αγροφυλακή

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
Διεύθυνση: Λεωφόρος Συγγρού 83
Τ.Κ.: 11743
Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210 9248843, 210 9248788
Fax: 210 2025130

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο: aeag@otenet.gr

Το οργανόγραμμα της Ελληνικής Αγροφυλακής.

Δείτε τα Δελτία Τύπου