Στοιχεία Συνεργατών Ιδιαίτερων Γραφείων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΙΔΙΑΙΤΕΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ του αρ.46 του ν.4622/2019
Ιδιαίτερο Γραφείο Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, Γιάννη Οικονόμου
Ιδιαίτερο Γραφείο Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη, Κωνσταντίνου Κατσαφάδου
Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Δημόσιας Τάξης, Μάνου Λογοθέτη
Γραφείο Επικοινωνίας και Ενημέρωσης
Ιδιαίτερο Γραφείο Γενικού Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής, Δήμητρας Λυγούρα