Διατελέσαντες Υπουργοί-Υφυπουργοί

Διατελέσαντες υπουργοί:

  • Προκόπης Παυλόπουλος 19-09-2007 έως 06-10-2009

Διατελέσαντες Αναπληρωτές Υπουργοί:

Διατελέσαντες Υφυπουργοί:

  • Παναγιώτης Χηνοφώτης 19-09-2007 έως 07-01-2009