Στατιστικά στοιχεία Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ.

Εθνική Εικόνα Κατάστασης

Σε καθημερινή βάση, το Ε.Σ.Κ.Ε.Ε.Σ. καταρτίζει ημερήσια αναφορά για την επισκόπηση της κατάστασης, αναφορικά με το προσφυγικό/μεταναστευτικό ζήτημα, στους νήσους του Ανατολικού Αιγαίου, η οποία αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Στατιστικά Στοιχεία – Αναλύσεις συναρμόδιων Φορέων

Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου
Ελληνική Αστυνομία
Ευρωπαϊκή Συνοριοφυλακή και Ακτοφυλακή (FRONTEX)
Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO)