Πε 23 Μαρτίου 23

Κατηγορία: NOMOTHESIA

Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου

Διαβάστε το έντυπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου.

Προεδρικά Διατάγματα

 Προεδρικό διάταγμα 141/2013Π.Δ. 141/2013 (ΦΕΚ Α΄-226-21.10.2013) "Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης...

Προεδρικό διάταγμα 113/2013

 Π.Δ. 113/2013 (ΦΕΚ Α΄-146-14.06.2013) "Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την...

Οδηγίες Ευρωπαϊκής Ένωσης

 ΟΔΗΓΙΑ 2004/83/ ΕΚ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 29ης Απριλίου 2004 για θέσπιση ελάχιστων απαιτήσεων για την αναγνώριση και το καθεστώς των υπηκόων τρίτων χωρών ή...

Νόμος 3907/2011 “Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής”

 Νόμος 3907/2011 "Ίδρυση Υπηρεσίας Ασύλου και Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής"

Π.Δ. 114/2010 (ΦΕΚ Α΄-195-22.11.2010 ”Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας”)

 Π.Δ. 114/2010 (ΦΕΚ Α΄-195-22.11.2010 ''Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας'')

Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

  Ευρωπαϊκή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου

Συμφωνία και Σύμβαση Σένγκεν

Συμφωνία και Σύμβαση Σένγκεν

Κανονισμός Δουβλίνο

  Κανονισμός Δουβλίνο ΙΙ  Κανονισμός Δουβλίνο ΙΙΙ

Σύμβαση της Γενεύης για το Καθεστώς των Προσφύγων 1951

 Σύμβαση της Γενεύης για το Καθεστώς των Προσφύγων 1951 

Τελευταίες Αναρτήσεις