Κυ 1 Οκτωβρίου 23
ΑρχικήASYLONOMOTHESIAΠροεδρικό διάταγμα 113/2013

Προεδρικό διάταγμα 113/2013

icon Π.Δ. 113/2013 (ΦΕΚ Α΄-146-14.06.2013) "Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου «σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα» (L 326/13.12.2005) και άλλες διατάξεις"

Τελευταίες Αναρτήσεις