Πα 30 Σεπτεμβρίου 22
ΑρχικήASYLONOMOTHESIAΠροεδρικά Διατάγματα

Προεδρικά Διατάγματα

  •  Προεδρικό διάταγμα 141/2013

Π.Δ. 141/2013 (ΦΕΚ Α΄-226-21.10.2013)
"Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας προς τις διατάξεις της Οδηγίας 2011/95/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Δεκεμβρίου 2011 (L 337) σχετικά με τις απαιτήσεις για την αναγνώριση και το καθεστώς των αλλοδαπών ή των ανιθαγενών ως δικαιούχων διεθνούς προστασίας, για ένα ενιαίο καθεστώς για τους πρόσφυγες ή για τα άτομα που δικαιούνται επικουρική προστασία καιγια το περιεχόμενο της παρεχόμενης προστασίας (αναδιατύπωση)"


  • Προεδρικό διάταγμα 113/2013

icon Π.Δ. 113/2013 (ΦΕΚ Α΄-146-14.06.2013)
"Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας σε συμμόρφωση προς την Οδηγία 2005/85/ΕΚ του Συμβουλίου «σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές για τις διαδικασίες με τις οποίες τα κράτη μέλη χορηγούν και ανακαλούν το καθεστώς του πρόσφυγα» (L 326/13.12.2005) και άλλες διατάξεις"


  • Προεδρικό Διάταγμα 114/2010

icon Π.Δ. 114/2010 (ΦΕΚ Α΄-195-22.11.2010)
”Καθιέρωση ενιαίας διαδικασίας αναγνώρισης σε αλλοδαπούς και ανιθαγενείς του καθεστώτος του πρόσφυγα ή δικαιούχου επικουρικής προστασίας”)

Τελευταίες Αναρτήσεις