Δε 25 Σεπτεμβρίου 23

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ

Η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας δίνει έμφαση στην αξιοποίηση των πληροφοριών και καταγγελιών που περιέρχονται σε αυτή, είτε επώνυμες είτε ανώνυμες, προκειμένου να οδηγήσουν στην αποκάλυψη της εγκληματικής συμπεριφοράς, αφού είναι γνωστό ότι λόγω των ιδιαίτερων κανόνων, σχέσεων και συναλλαγών που αναπτύσσονται μεταξύ των συνενόχων και του νόμου της σιωπής που επικρατεί στα κυκλώματα διαφθοράς, η εξιχνίαση αυτών των εγκλημάτων εμφανίζει ιδιαίτερη δυσκολία.

Όλες οι καταγγελίες που δέχεται η Υπηρεσία, εφόσον αναφέρονται σε εγκλήματα αρμοδιότητας της (παράγραφος 2 του άρθρου 21 του ν.4613/2019), είτε ερευνώνται και εξελίσσονται σε προδικαστική έρευνα (σχηματισμός δικογραφίας), είτε διαβιβάζονται σε άλλη αρμόδια Αστυνομική, Λιμενική ή Πυροσβεστική Υπηρεσία ή Δημόσια Αρχή.

Κατ’εξαίρεση, μπορεί να τεθεί στο αρχείο οποιαδήποτε καταγγελία είναι προφανώς αβάσιμη στην ουσία της ή ανεπίδεκτη εκτίμησης ή καταχρηστικά επαναλαμβανόμενη, καθώς και οποιαδήποτε καταγγελία δεν περιέχει στοιχεία που παρέχουν βάση για τη διερεύνησή της.

Για τις υποβληθείσες επώνυμες καταγγελίες, ο καταγγέλλων μπορεί να απευθύνεται στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, με σκοπό την ενημέρωσή του αναφορικά με την εξέλιξη της υπόθεσης. Για τις ανώνυμες καταγγελίες δεν υπάρχει ανάλογη δυνατότητα.

 

ΤΡΟΠΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ