Τρ 26 Σεπτεμβρίου 23

Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας (Υ.Ε.Υ.Σ.Α.)

Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 23 – Μαρούσι Αττικής, Τ.Κ.: 15123

Τηλέφωνο: 210-8779700 και 10301 (όλο το 24ωρο με αστική πανελλαδικά χρέωση)

E-mail:  internalaffairs@yptp.gr και dey1@otenet.gr

 

Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος (Υ.Ε.Υ.Σ.Α.Β.Ε.)

Διεύθυνση: Μοναστηρίου 241 – Θεσσαλονίκη, Τ.Κ.: 54628

Τηλέφωνο: 2310-531884 και 2310531186 (όλο το 24ωρο)

E-mail :  intaffair.subdiv@yptp.gr