Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων (AMIF)

09-11-2015: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Η εφαρμογή των υποβοηθούμενων εθελούσιων επιστροφών, συμπεριλαμβανομένων μέτρων επανένταξης»

26-01-2016: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Βελτίωση των Συνθηκών Διαβίωσης στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα (Π.Κε.Κ.)»

03-02-2016: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ανάπτυξη των Παρεχόμενων Υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα (Π.Κε.Κ.)»

03-02-2016: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Η εφαρμογή των Αναγκαστικών Επιστροφών των παράτυπων Υπηκόων Τρίτων Χωρών»

14-04-2016: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Τεχνική Βοήθεια του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης»

27-04-2016: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Υποστήριξη της εκκαθάρισης των συσσωρευμένων προσφυγών της διαδικασίας ασύλου στην Ελλάδα»

21-10-2016:  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Σύστημα παρακολούθησης και ελέγχου αναγκαστικών επιστροφών»

16-03-2017: Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων με τίτλο: “Μέτρα Συνεργασίας”

16-03-2017: Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων με τίτλο: “Επιτάχυνση των διαδικασιών επιστροφής”

01-06-2017: Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων με τίτλο: “Ανάπτυξη των παρεχόμενων υπηρεσιών στα Προ-Αναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών (Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη, Ψυχολογική Υποστήριξη, Κοινωνική Υποστήριξη και Υπηρεσίες Διερμηνείας)”

25-04-2019: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TOY ΤΑΜΕΙΟY ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ «Επαναπατρισμός» ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Η εφαρμογή των υποβοηθούμενων εθελούσιων επιστροφών, συμπεριλαμβανομένων μέτρων επανένταξης και λειτουργία Ανοικτής Δομής Φιλοξενίας Αιτούντων Εθελούσιας Επιστροφής στην περιφέρεια Αττικής»