Τρ 30 Μαΐου 23

08-07-2013: Διαβούλευση του σχεδίου διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και αδειών χρήσης βάσης δεδομένων και συστημάτων προς εξυπηρέτηση του Εθνικού Συστήματος Πληροφοριών Schengen Δεύτερης Γενιάς (N.SIS II)

ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΕΙΣ ΤΕΥΧΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ – ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ

Α/Α

Περιγραφή είδους

Κωδικός αριθμός είδους

Ποσότητα

Αξία

Ημερομηνία έναρξης διαβούλευσης

Ημερομηνία λήξης διαβούλευσης

Κείμενα Τεχνικών Προδιαγραφών

E-mail αποστολής παρατηρήσεων

1

ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ VAN ΜΕ ΡΑΝΤΑΡ ΚΑΜΕΡΕΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ-ΚΑΜΕΡΑ ΗΜΕΡΑΣ

34144000-8

3

2.800.000€

12/07/2011

27/07/2011

Αρχείο σε μορφή .pdf

m.par_tes@astynomia.gr 210-6977775

2

ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ VAN ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ X-RAY

34144000-8

3

2.300.000€

12/07/2011

27/07/2011

Αρχείο σε μορφή .pdf

m.par_tes@astynomia.gr 210-6977775