Σα 3 Ιουνίου 23
ΑρχικήΑνακοινώσεις08-07-2013: Διαβούλευση του σχεδίου διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και αδειών χρήσης βάσης δεδομένων και συστημάτων...

08-07-2013: Διαβούλευση του σχεδίου διακήρυξης διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού και αδειών χρήσης βάσης δεδομένων και συστημάτων προς εξυπηρέτηση του Εθνικού Συστήματος Πληροφοριών Schengen Δεύτερης Γενιάς (N.SIS II)

Δείτε εδώ το τεύχος τεχνικών προδιαγραφών.

Προϋπολογισμένο κόστος έργου: 3.325.000 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η υποβολή των προτάσεων/παρατηρήσεων να γίνεται στη διεύθυνση informatics.dep@astynomia.gr με τίτλο «Σχόλια επί τεχνικών προδιαγραφών N.SIS II».

Στο σώμα του κειμένου να φαίνονται τα στοιχεία της εταιρείας και οι προτάσεις/παρατηρήσεις να επισυνάπτονται σε σχετικό αρχείο .doc ή .pdf.

Περίοδος διαβούλευσης: 8-26 Ιουλίου 2013

Τελευταίες Αναρτήσεις