Τρ 30 Μαΐου 23
Αρχική Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Χρηματοδοτικός μηχανισμός του ΕΟΧ Πράξη 5 – Χρηματοδότηση του κόστους λειτουργίας των δυο κινητών μονάδων πρώτης υποδοχής (α και β) της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης

Πράξη 5 – Χρηματοδότηση του κόστους λειτουργίας των δυο κινητών μονάδων πρώτης υποδοχής (α και β) της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης

Ένταξη και συχρηματοδότηση της προκαθορισμένης πράξης

Φορέας Υλοποίησης πράξης: Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ενδυνάμωση θεσμικού πλαισίου για την εξασφάλιση νομικής προστασίας και φροντίδας στις πιο ευαίσθητες ομάδες μεταναστών, δηλαδή τα μη συνοδευόμενα παιδιά.

Η πράξη θα καλύψει τα λειτουργικά έξοδα των δυο κινητών μονάδων πρώτης υποδοχής (Α και Β) της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης, οι οποίες λειτουργούν στα νησιά Σάμος και Λέσβος.

Η προκαθορισμένη πράξη θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

  • Παροχή άμεσης βοήθειας σε παράτυπα εισερχομένους Υπηκόους Τρίτων Χωρών,
  • διεξαγωγή ιατρικών ελέγχων,
  • ταυτοποίηση ευάλωτων ομάδων,
  • παραπομπή των ατόμων στις αρμόδιες αρχές, σύμφωνα με την κατάσταση τους (αιτούντες άσυλο/ επιστρεφόμενους) και την κατάστασή τους εάν ανήκουν ή όχι σε ευάλωτες ομάδες.