Τε 22 Μαρτίου 23

Ένταξη και συγχρηματοδότηση της προκαθορισμένης πράξης

1. Χρηματοδότηση του κόστους λειτουργίας του Πρώτου Κέντρου Υποδοχής στο Φυλάκιο Έβρου

Φορέας Υλοποίησης πράξης : Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ενδυνάμωση θεσμικού πλαισίου για την εξασφάλιση νομικής προστασίας και φροντίδας στις πιο ευαίσθητες ομάδες μεταναστών, δηλαδή τα μη συνοδευόμενα παιδιά.

Η πράξη θα καλύψει τα τρέχοντα έξοδα του Πρώτου Κέντρου Υποδοχής στο φυλάκιο Έβρου, παρέχοντας τη δυνατότητα στο κέντρο να προσφέρει φιλοξενία και φροντίδα σε παράνομους μετανάστες και αιτούντες άσυλο.

Η προκαθορισμένη πράξη θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

  • Παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής που περιλαμβάνουν φιλοξενία, φαγητό, ρούχα, κλπ,
  • Παροχή ιατρικών υπηρεσιών,
  • Παροχή υπηρεσιών μετάφρασης,
  • Ανάπτυξη πληροφοριακού υλικού,
  • Παροχή ηλεκτρικού, ύδρευσης και αποχέτευσης,
  • Συντήρηση και επισκευή του Πρώτου Κέντρου Υποδοχής,
  • Παροχή υπηρεσιών ασφαλείας,