Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας (ΠΟ.Κ.Ε.Α.)

Το «Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνικής Αστυνομίας» (ΠΟ.Κ.Ε.Α.) ιδρύθηκε το 2008 (ΦΕΚ Α’ 163/ 5-8-2008) ως νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, με έδρα εγκαταστάσεις του κτιρίου των πρώην Σχολών Χωροφυλακής στη Λ. Μεσογείων 96 στην Αθήνα.

Το ΠΟ.ΚΕ.Α. εποπτεύεται από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη.

Σκοπός του είναι:

  • η ανάδειξη και προβολή της ιστορίας και του έργου των Αστυνομικών Σωμάτων, η συγκέντρωση, διάσωση, συντήρηση και έκθεση των κειμηλίων και του αρχειακού υλικού ή άλλων αντικειμένων που αναφέρονται στην ιστορική εξέλιξη του αστυνομικού θεσμού στην Ελλάδα, όπως όπλα, πυρομαχικά και εξαρτήματα, σημαίες, στολές, σήματα, αναπαραστάσεις και χάρτες μαχών, χειρόγραφα και αναμνηστικά, βιβλία και πάσης φύσεως έγγραφα και αντικείμενα που σχετίζονται με την εξιχνίαση σοβαρών εγκλημάτων και
  • η οργάνωση συνεδρίων και άλλων εκδηλώσεων για το εν ενεργεία και εν αποστρατεία προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και τα μέλη των οικογενειών τους.

Όργανα Διοίκησης

Τα όργανα διοίκησης του ΠΟ.Κ.Ε.Α. είναι:

  • Το Διοικητικό Συμβούλιο.
  • Ο Διευθυντής και ο Αναπληρωτής Διευθυντής.

Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τρία μέλη, που ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη μετά από πρόταση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Η θητεία του προέδρου, του αντιπροέδρου και των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται.

Εκδηλώσεις

Στα αξιοσημείωτα του έργου του ΠΟ.ΚΕ.Α. εντάσσεται η παρουσίαση, στο πλαίσιο του επίσημου εορτασμού των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821, του αφιερωματικού τόμου του Πολιτιστικού Κέντρου Ελληνικής Αστυνομίας και του Πανεπιστήμιου Πελοποννήσου, συγγραφής του Καθηγητή Νεότερης και Σύγχρονης Ιστορίας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου και Αντιπροέδρου του ΠΟ.ΚΕ.Α. Θανάση Χρήστου.

Πρόκειται για το έργο με τίτλο: «Αναζητώντας τον ένοχο και επιβάλλοντας την τάξη. Η αστυνομία σε αναζήτηση ρόλου τα χρόνια του αγώνα της ανεξαρτησίας (1821-1830)»

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στο Εθνικό Ιστορικό Μουσείο (Μέγαρο της Παλαιάς Βουλής) την Τρίτη, 22 Μαρτίου 2022 (σχετικό δελτίο τύπου εδώ).

Βίντεο της παρουσίασης:

Αφιερωματικό βίντεο, το οποίο αναπαρήχθη κατά τη διάρκεια της παρουσίασης: