Σα 3 Ιουνίου 23

Κατηγορία: ERWTHSEIS

04-04-2013: Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για τον καθαρισμό των κτηρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου και των Περιφερειακών Γραφείων της

Προκήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού σε ευρώ, με γραπτές σφραγισμένεςπροσφορές, και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για τον καθαρισμό τωνκτηρίων της Κεντρικής Υπηρεσίας Ασύλου, του...

Συχνές Ερωτήσεις – Η Νέα Υπηρεσία Ασύλου και η Αρχή Προσφύγων

Ποιες είναι η αποστολή και οι αρμοδιότητες της Υπηρεσίας Ασύλου; Η Υπηρεσία Ασύλου είναι μια υπηρεσία, που ιδρύθηκε με το νόμο 3907/2011  και αποτελεί...

Συχνές Ερωτήσεις – Η Ευρωπαϊκή Διάσταση του Ασύλου: “ΔΟΥΒΛΙΝΟ 2” και ΣΕΝΓΚΕΝ

Τι προβλέπεται από τον κανονισμό "Δουβλίνο ΙΙ"; Βάσει του Κανονισμού ΕΚ 343/2003 (ονομαζόμενου και «Δουβλίνο ΙΙ»), η πρώτη χώρα εισόδου ενός αλλοδαπού στην Ευρωπαϊκή...

Συχνές Ερωτήσεις – Δίκαιη και αποτελεσματική Υπηρεσία Ασύλου

Ποια χαρακτηριστικά καθιστούν ένα σύστημα ασύλου "δίκαιο και αποτελεσματικό"; Ένα σύστημα χαρακτηρίζεται δίκαιο και αποτελεσματικό, όταν παρέχει όλες εκείνες τις αναγκαίες εγγυήσεις και προϋποθέσεις,...

Συχνές ερωτήσεις – Διεθνής Προστασία: Άσυλο και Επικουρική Προστασία

Τι είναι "διεθνής προστασία" και σε ποιους χορηγείται; Τι είναι το (πολιτικό) άσυλο;Διεθνής προστασία, σύμφωνα με το νόμο, είναι το καθεστώς πρόσφυγα (δηλαδή η...

Συχνές Ερωτήσεις – Το Πολιτικό Άσυλο στην Ελλάδα

Γιατί πρέπει να υπάρχει στην Ελλάδα μια διαδικασία για τη χορήγηση ασύλου (‘διεθνούς προστασίας’); Στην Ευρώπη, αλλά και σε πολλά άλλα μέρη του κόσμου...

Συχνές Ερωτήσεις – Παράνομη Μετανάστευση και Άσυλο

Πώς σχετίζονται το Άσυλο και η Μετανάστευση; Η θέσπιση ενός συστήματος ασύλου «δίκαιου και αποτελεσματικού» αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας σύγχρονης και ολοκληρωμένης πολιτικής της...

Αρχείο Ορισμών

Ανθρωπιστικοί λόγοι: Σοβαροί λόγοι υγείας του ιδίου ή μέλους της οικογένειάς σου, διεθνής αποκλεισμός της χώρας σου, εμφύλιες συρράξεις συνοδευόμενες από μαζικές παραβιάσεις των...

Αρχείο Ορισμών

Ανθρωπιστικοί λόγοι: Σοβαροί λόγοι υγείας του ιδίου ή μέλους της οικογένειάς σου, διεθνής αποκλεισμός της χώρας σου, εμφύλιες συρράξεις συνοδευόμενες από μαζικές παραβιάσεις των...

Τελευταίες Αναρτήσεις