Τρ 3 Οκτωβρίου 23
ΑρχικήΥΔΕΑΠ201416-02-2016: Προσκλήσεις για Υποβολή Προτάσεων στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις

16-02-2016: Προσκλήσεις για Υποβολή Προτάσεων στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις

Αθήνα, 16 Φεβρουαρίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προσκλήσεις για Υποβολή Προτάσεων στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις

Στις 15 Φεβρουαρίου 2016 η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΥΔΕΑΠ) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης (Τομέας Προστασίας του Πολίτη) εξέδωσε τρείς (3) προσκλήσεις προς το Υπουργείο Εξωτερικών/Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ ΥΠΕΞ, για την υποβολή προτάσεων για τις παρακάτω δράσεις :

i) Ενίσχυση με προσωπικό "field workers" για την υποστήριξη των Προξενικών Αρχών σε τρίτες χώρες .

ii) Αναβάθμιση εξοπλισμού Προξενικών Αρχών εξωτερικού, αγορά και εγκατάσταση νέων workstations.

iii) Εκπαίδευση σε Προξενικά Θέματα σε Αρχές Εξωτερικού (ταξιδιωτικά έξοδα και εκτός έδρας αποζημιώσεις).

Οι ανωτέρω δράσεις θα χρηματοδοτηθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας ( 75% ευρωπαϊκοί πόροι – 25% εθνικοί πόροι).

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας επιλεξιμότητας των δαπανών των προτεινόμεν ων δράσ εων ορίζεται η 31/12/2022 με συνολικό προϋπολογισμό έκαστης δράσης να ανέρχεται σε:

i) 1,3 εκ. ευρώ. ( field workers )

ii) 350.000 ευρώ ( workstations )

iii) 500.000 ευρώ ( Εκπαίδευση σε Προξενικά Θέματα κ.λ.π )

Η αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών καλείται να υποβάλλει τις προτάσεις της στα γραφεία του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης/ Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων/Τμήμα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας/ Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις, στη διεύθυνση Λεωφ. Μεσογείων 96, Αθήνα, Τ.Κ.101 77, Αθήνα (1ος όροφος). Οι ανωτέρω προτάσεις δύνανται να υποβληθούν από τη Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016 έως την Τρίτη 15 Μαρτίου 2016 τις ώρες 09:00 ́-14:00́ όλες τις εργάσιμες ημέρες.

Τελευταίες Αναρτήσεις