Τε 22 Μαρτίου 23
ΑρχικήΥΔΕΑΠ201408-10-2014: Εναρκτήρια συνάντηση συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας για την υλοποίηση έργου διασύνδεσης των Εθνικών Συντονιστικών Κέντρων Ελέγχου Συνόρων των δύο χωρών

08-10-2014: Εναρκτήρια συνάντηση συνεργασίας Ελλάδας-Βουλγαρίας για την υλοποίηση έργου διασύνδεσης των Εθνικών Συντονιστικών Κέντρων Ελέγχου Συνόρων των δύο χωρών

Στις 2 και 3 Οκτωβρίου 2014 πραγματοποιήθηκαν, στην έδρα της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (Υ.Δ.Ε.Α.Π./ Υ.Δ.Τ.Π.τ.Π.), οι δύο πρώτες συσκέψεις στα πλαίσια της Εναρκτήριας Συνάντησης της Κοινοτικής Δράσης 2012 μεταξύ εκπροσώπων της Βουλγαρικής Διεύθυνσης Συνοριακής Αστυνομίας και της Υ.Δ.Ε.Α.Π.. Στόχος της συνάντησης ήταν ο συντονισμός των ενεργειών για την υλοποίηση Κοινής Δράσης της Ελλάδας με τη Βουλγαρία, με σκοπό την επίτευξη αποδοτικότερου συντονισμού για την πρόληψη και διαχείριση των παράνομων μεταναστευτικών ροών τόσο στα κοινά σύνορα, όσο και στα ανατολικά χερσαία σύνορα των δύο χωρών με την Τουρκία, μέσω ανταλλαγής πληροφοριών κοινού ενδιαφέροντος.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας, αποτυπώθηκε ο σκοπός της Εναρκτήριας Συνάντησης και πραγματοποιήθηκε παρουσίαση της δομής και λειτουργίας των Εθνικών Συντονιστικών Κέντρων ( National Coordination Centers – NCCs ) των δύο χωρών. Ακολούθησε ανοικτή συζήτηση μεταξύ των δύο μερών κατά τη διάρκεια της οποίας αναπτύχθηκαν ιδέες και απόψεις για το πλαίσιο στο οποίο δύναται να αποδώσει η εν λόγω συνεργασία, η οποία υλοποιείται για πρώτη φορά με πρωτοβουλία της ΥΔΕΑΠ.

Τη δεύτερη ημέρα (3 Οκτωβρίου), συζητήθηκαν τεχνικά ζητήματα υλοποίησης της Δράσης και θέματα με στόχο το σχεδιασμό και την οργάνωση των επόμενων σταδίων εκτέλεσης του έργου. Αμφότερες οι πλευρές εξέφρασαν την ικανοποίηση τους για την εξέλιξη των επιμέρους συνομιλιών και δεσμεύτηκαν για την κατά το δυνατόν αποδοτικότερη συνεργασία με στόχο την βελτιστοποίηση της ασφάλειας στα κοινά εξωτερικά σύνορά, μέσω της εκατέρωθεν ανταλλαγής πληροφοριών και δεδομένων.

Η επόμενη συνάντηση προγραμματίστηκε περί τα τέλη του επόμενου μήνα στη Βουλγαρία, όπου θα συζητηθούν τεχνικά θέματα για τη σύσταση και τη δράση των δύο ομάδων εργασίας καθώς και της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του έργου.

Το συγκεκριμένο έργο, συνολικού προϋπολογισμού 665.977 €, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων κατά 90% (Πρόγραμμα Κοινοτικών Δράσεων 2012) και κατά 10% από Εθνικούς Πόρους.

Συμμετέχοντες:

Από Ελληνικής πλευράς:

  1. Ο Διευθυντής του Κλάδου Αλλοδαπών & Προστασίας Συνόρων/Α.Ε.Α., Υποστράτηγος κ. Γεώργιος Νίτσας,
  2. Ο Διευθυντής της Διεύθυνσης Προστασίας Συνόρων/Α.Ε.Α., Ταξίαρχος κ. Αλέξανδρος Σούκουλης ,
  3. Ο Διευθυντής του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου Ελέγχου Συνόρων Μετανάστευσης και Ασύλου (Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α./Υ.Δ.Τ.Π.τ.Π.), Υποναύαρχος κ. Νικόλαος Πατρινός,
  4. Εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων/ Υ.Δ.Τ.Π.τ.Π. και στελέχη του Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α. και των Διευθύνσεων Πληροφορικής και Προστασίας Συνόρων του Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας.

Την ΥΔΕΑΠ εκπροσώπησε ο Τμηματάρχης του Τμήματος Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων Α/Α’ (Ο) κ. Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος, συνεπικουρούμενος από τα λοιπά μέλη της Ομάδας Εργασίας/ Υ.Δ.Ε.Α.Π., Α/Β’ (Ο) κ. Μαρία-Ειρήνη Κουλούρη και Υ/Α’ (Ο) κ. Σταματία Πλατσικούδη.

Από Βουλγαρικής πλευράς :

i. Ο Διευθυντής του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου, κ. Valentin Metodiev Peychev ,

ii. Ο Διευθυντής της Μονάδας Υλοποίησης Δράσεων, κ. Karamfil AsenovTerziev ,

iii. Εκπρόσωπος του Τμήματος Οικονομικών, κ. Mariyana Venskova Seizova ,

iv. Ειδικός Εμπειρογνώμονας της Μονάδας Ανάλυσης και Αναγκών του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου, κ. Irena Milenova Inchovsky ,

v. Ειδικός Εμπειρογνώμονας της Μονάδας Υλοποίησης Δράσεων, κ. Velina Tomova Dobreva ,

vi. Ειδικός Εμπειρογνώμονας της Διεύθυνσης Πληροφορικής, κ. Valentina Mikova Orbova ,

vii. Χειριστής του Ολοκληρωμένου Συστήματος Επιτήρησης του Εθνικού Συντονιστικού Κέντρου, κ. Petar Borislavov Kostov ,

viii. Εμπειρογνώμονας Διεύθυνσης Διεθνών Έργων Υπουργείου Εσωτερικών, κ. Maya Petkova.

Τελευταίες Αναρτήσεις