Τρ 3 Οκτωβρίου 23

Κωνσταντίνος Γ. Παπαθανασίου

Ο Κωνσταντίνος Γ. Παπαθανασίου γεννήθηκε στην Άμφισσα το 1964.

Είναι οικονομολόγος – ελεγκτής με πολύχρονη εμπειρία στη διοίκηση δημόσιων οργανισμών και ιδιωτικών επιχειρήσεων. Σπούδασε οικονομικά στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και κατέχει μεταπτυχιακό δίπλωμα από το Τμήμα Χρηματοοικονομικής Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Μιλάει και γράφει άριστα την αγγλική γλώσσα.

Από το 1993 ως το 2003 εργάστηκε στις Διευθύνσεις Μεγάλων Επιχειρήσεων και Οικονομικών Υπηρεσιών στην Ιονική Τράπεζα και, ως προϊστάμενος λογιστηρίου και διευθυντής οικονομικών υπηρεσιών, σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα.

Από το 2003 είναι στέλεχος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ΝΠΔΔ, όπου μέχρι το 2021 κατείχε τη θέση του Διευθυντή Εσωτερικού Ελέγχου.

Την περίοδο 2004-2008 διετέλεσε σύμβουλος στο υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών σε θέματα ελεγκτικής-λογιστικής και κεφαλαιαγοράς, Πρόεδρος του Συμβουλίου Λογιστικής Τυποποίησης (ΣΛΟΤ) και ακολούθως Πρόεδρος του Συμβουλίου Ποιοτικού Ελέγχου (ΣΠΕ), ως Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης & Ελέγχων (ΕΛΤΕ ΝΠΔΔ). Έχει διατελέσει μέλος ΔΣ σε σειρά Οργανισμών του Δημοσίου (ΟΔΙΕ ΑΕ, ΕΟΠΥΥ).

Το 2008 – 2009 ήταν τακτικό μέλος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Από τον Αύγουστο του 2008 έως και τον Αύγουστο του 2010 διετέλεσε Διοικητής του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) και Αντιπρόεδρος της ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών.

Από τον Φεβρουάριο του 2013 μέχρι τον Δεκέμβριο του 2014 ήταν Υποδιοικητής στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και Πρόεδρος στην ΑΕΔΑΚ Ασφαλιστικών Οργανισμών.

Είναι τακτικό μέλος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Είναι μέλος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Αθηνών και της Ελληνικής Ένωσης Πιστοποιημένων Αναλυτών Μετοχών και της Αγοράς.