Πα 29 Σεπτεμβρίου 23

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Ετήσιες εκθέσεις απολογισμού του έργου και των δραστηριοτήτων της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας   
2021
Δείτε την Έκθεση 2021 εδώ
2020
Δείτε την Έκθεση 2020 εδώ
2019
Δείτε την Έκθεση 2019 εδώ
2018-2011
Δείτε εδώ τις Ετήσιες Εκθέσεις Απολογισμού 2011-2018 της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας