Δε 25 Σεπτεμβρίου 23

ΕΙΔΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η προληπτική και κατασταλτική δράση της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας διευκολύνεται με τη χρήση ειδικών μεθόδων έρευνας, καθώς και άλλων μέτρων όπως:

 • Άρση του απορρήτου της επιστολής και της τηλεφωνικής ή κάθε άλλης μορφής ανταπόκριση.
 • Άρση του απορρήτου των τραπεζικών ή χρηματιστηριακών λογαριασμών.
 • Παύση ισχύος φορολογικού απορρήτου όταν ενεργείται προανάκριση ή προκαταρκτική εξέταση.
 • Δεσμεύσεις λογαριασμών και απαγόρευση εκποιήσεως ακινήτων, η αγορά των οποίων έγινε με προσόδους από τα εγκλήματα της παραγράφου 2 του άρθρου 21 του ν.4613/2019.
 • Απαγόρευση της κίνησης τραπεζικών λογαριασμών ή ανοίγματος θυρίδων.
 • Καταγραφή δραστηριότητας ή άλλων γεγονότων εκτός κατοικίας με ειδικές συσκευές ήχου εικόνας ή με άλλα τεχνικά μέσα.
 • Συγκεκαλυμμένη έρευνα – Ανακριτική διείσδυση.
 • Έρευνα σε οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο, ύστερα από καταγγελία ή βάσιμη υπόνοια.
 • Ανωνυμία καταγγελλόντων κατά το στάδιο της διερεύνησης της βασιμότητας των καταγγελλομένων.
 • Απρόσκοπτη πρόσβαση στα αρχεία Υπηρεσιών και Επιχειρήσεων.
 • Ηλεκτρονική διαχείριση εισερχομένων πληροφοριών και ανάλυσης αυτών.
 • Καθιέρωση υποχρέωσης όλων των διωκτικών αρχών, αστυνομικών και μη, να συνδράμουν αποτελεσματικά στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας, όταν τους ζητηθεί και να την ενημερώνουν όταν επιλαμβάνονται εγκλημάτων που άπτονται της αρμοδιότητάς της.