Δε 29 Μαΐου 23

ΔΙΑΘΡΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑ

H Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας εδρεύει στο Νομό Αττικής και η τοπική της αρμοδιότητα εκτείνεται σε ολόκληρη την επικράτεια.

Στη Βόρεια Ελλάδα λειτουργεί η Υποδιεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος (Υ.Ε.Υ.Σ.Α.Β.Ε.), με έδρα τη Θεσσαλονίκη, διοικητική υπαγωγή στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας και τοπική αρμοδιότητα στις Περιφέρειες Ηπείρου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας, Δυτικής Μακεδονίας, Θεσσαλίας και Βορείου Αιγαίου.

Κατ’ εξαίρεση, η τοπική αρμοδιότητα της Υποδιεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος δύναται να επεκταθεί και σε όλη την ελληνική επικράτεια, κατόπιν εντολής του Διοικητή της Υπηρεσίας, εφόσον κριθεί απαραίτητο για τις ανάγκες χειρισμού συγκεκριμένης υπόθεσης.