Δημόσια Διαβούλευση

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να υποβάλλετε οποιοδήποτε πρόταση που μπορεί να αφορά τη διαχείριση και εξέλιξη του νέου Ταμείου Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης.

Για την επίτευξη όσο το δυνατόν καλύτερου αποτελέσματος της διαδικασίας δημόσιας διαβούλευσης του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης παρακαλούμε πολύ όπως αποστείλετε τις απόψεις σας για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020, στο e-mail :

programamif@mopocp.gov.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ : Παρακαλούνται οι δυνητικά εμπλεκόμενοι φορείς και οργανισμοί (stakeholders) όπως συμπεριλάβουν στα e-mail τους τα κάτωθι στοιχεία επικοινωνίας τους:

  • Ονοματεπώνυμο
  • E-mail διεύθυνση
  • Τηλέφωνο επικοινωνίας
  • Συμμετοχή σε υφιστάμενη δράση των Ταμείων (ΝΑΙ / ΟΧΙ)
  • Περιγραφή Πρότασης – Διαπιστώσεις – Πιθανές Λύσεις Προβλημάτων