Εντεταλμένη Αρχή

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, ορίστηκε ως Εντεταλμένη Αρχή των ειδικότερων Κανονισμών 516/2014, 515/2014, 513/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, ως μέρος του ευρύτερου προγράμματος του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας για την περίοδο 2014−2020. Αναλαμβάνει την άσκηση μέρους των καθηκόντων της Υπεύθυνης Αρχής στον τομέα των επιστροφών, των εξωτερικών συνόρων και της εσωτερικής ασφάλειας στο πλαίσιο του Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και του Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1γ του άρθρου 25 του Οριζόντιου Κανονισμού 514/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014, όπως αυτά εξειδικεύονται στο άρθρο 5 του κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 1042/2014.

Η Υ.Δ.Ε.Α.Π., εποπτεύεται, ως προς την άσκηση των ανωτέρω αρμοδιοτήτων της, από τον Γενικό Γραμματέα Δημοσίας Τάξεως.

Προσωπικό (Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας / Τμήμα Προγραμματισμού και Αξιολόγησης / Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας):

Αστυνομικός Υποδιευθυντής ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ ΧΑΛΒΑΤΖΗ (xalvatzi@astynomia.gr)

Υποπλοίαρχος ΛΣ (Ο) ΜΑΖΗΣ ΦΩΤΙΟΣ (teals@hcg.gr)

Υπαστυνόμος Β’ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (p.mylonopoulos@astynomia.gr)

Υπαστυνόμος Β’ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (pgg.papadopoulos@astynomia.gr)