Θεσμικά Όργανα

Υπεύθυνη Αρχή         

Ως υπεύθυνη αρχή έχει ορισθεί το 7ο Τμήμα της Διεύθυνσης Οικονομικών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη (ν. 3613/2007). Περισσότερα εδώ.

Αρχή Πιστοποίησης    

Ως Αρχή Πιστοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων, ορίζεται το Τμήμα Β΄ – Χρηματικών Δοσοληψιών με την Ευρωπαϊκή Ένωση της 41ης Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Άλλους Διεθνείς Οργανισμούς του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών (Νόμος 3613/2007, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 3649/2008). Περισσότερα εδώ.

Αρχή Ελέγχου            

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3613/2007, ως Αρχή Ελέγχου του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων ορίζεται το Τμήμα Γ ΄ – Διαχειριστικών Ελέγχων της 41ης Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τους Άλλους Διεθνείς Οργανισμούς του Υπουργείου Οικονομίας & Οικονομικών (Νόμος 3613/2007, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 3649/2008). Περισσότερα εδώ.