Ετήσια προγράμματα

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εξωτερικών Συνόρων «European External Border Fund», σχεδιάστηκαν τα ακόλουθα ετήσια προγράμματα:

  • Ετήσιο Πρόγραμμα 2013 ( English )
  • Ετήσιο Πρόγραμμα 2012 ( English )
  • Ετήσιο Πρόγραμμα 2011 ( English )
  • Ετήσιο Πρόγραμμα 2010 ( English )
  • Ετήσιο Πρόγραμμα 2009 ( English )
  • Ετήσιο Πρόγραμμα 2008 ( English )
  • Ετήσιο Πρόγραμμα 2007 ( English )