Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων

11-05-2016Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας περιόδου 2014-2020 για τη δράση με τίτλο «Παραμετροποίηση νέου εξοπλισμού με την εγκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Πληροφοριών SCHENGEN 2ης γενιάς (N.SIS II)»

16-03-2016Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας της περιόδου 2014-2020 με τίτλο «Ενίσχυση Αστυνομικών Υπηρεσιών με Αστυνομικό Προσωπικό (Επιχείρηση ΑΣΠΙΔΑ)»

02-03-2016Πρόσκληση για υποβολή προτάσεων στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας περιόδου 2014-2020, με τίτλο “Λειτουργική Ενίσχυση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας”

29-01-2016Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας με τίτλο Επέκταση του αυτοματοποιημένου συστήματος επιτήρησης στο παραποτάμιο τμήμα των Ελληνοτουρκικών συνόρων στην περιοχή του Έβρου και διασύνδεση των Περιφερειακών Κέντρων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης Συνόρων και Μετανάστευσης (ΠΕ.Κ.Ο.ΔΙ.Σ.ΜΕ.)

23-02-2016Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας της περιόδου 2014-2020 με τίτλο “Ενίσχυση με προσωπικό field workers για την υποστήριξη των Προξενικών Αρχών σε τρίτες χώρες”

23-02-2016Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας της περιόδου 2014-2020 με τίτλο “Αναβάθμιση εξοπλισμού Προξενικών Αρχών εξωτερικού, αγορά και εγκατάσταση νέων workstations”

23-02-2016Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων στο Εθνικό Πρόγραμμα του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας της περιόδου 2014-2020 με τίτλο “Εκπαίδευση σε Προξενικά Θέματα σε Αρχές του Εξωτερικού (ταξιδιωτικά έξοδα και εκτός έδρας αποζημιώσεις)”