Δυνητικοί Δικαιούχοι (B&V)

Η Ελληνική Αστυνομία, το Λιμενικό Σώμα-Ελληνική Ακτοφυλακή, το Υπουργείο Εξωτερικών και το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο Ελέγχου Συνόρων Μετανάστευσης και Ασύλου (Ε.Σ.Κ.Ε.Σ.Μ.Α.) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.