Πε 28 Σεπτεμβρίου 23

Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων

Ταχυδρομική Διεύθυνση: Π. Κανελλοπούλου 4, Τ.Κ. 10177 Αθήνα
Email: ydeap@yptp.gr
Site: www.ydeap.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΣΚΑΡΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΒΑΘΜΟΣΤΑΞΙΑΡΧΟΣ 
ΤΗΛ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ210 7476049, 210 7481538
E-MAILn.skartsis@astynomia.gr

ΤΜΗΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΑΝΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ-ΤΟΜΕΙΣ ΣΥΝΟΡΑ/ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ

Τμηματάρχης

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
ΒΑΘΜΟΣΑ/Α (Ο)
ΤΗΛ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ210 7471231
E-MAILe.panagiotopoulou@astynomia.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ − ΤΟΜΕΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Τμηματάρχης

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΣΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΒΑΘΜΟΣΑ/Α
ΤΗΛ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ210 7471232
E-MAILk.soulos@astynomia.gr

ΤΜΗΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ, ΑΝΑΦΟΡΩΝ, ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

Τμηματάρχης

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΔΡΑΚΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ
ΒΑΘΜΟΣΑ/Υ
ΤΗΛ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ210 7476034
· E-MAILk.drakos@astynomia.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ − ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΟΡΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΣΕΙΣ

Τμηματάρχης

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΒΑΘΜΟΣΑ/Α (Ο)
ΤΗΛ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ210 7476063
E-MAILk.iliopoulos@yptp.gr

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ, ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΈΝΤΑΞΗΣ-ΤΟΜΕΑΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Τμηματάρχης

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΒΑΘΜΟΣΑ/Β
ΤΗΛ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ210 7471232
E-MAILksoulos@yptp.gr

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Τμηματάρχης

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΜΑΓΓΑΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 
ΒΑΘΜΟΣΑ/Β
ΤΗΛ.ΓΡΑΦΕΙΟΥ210 7476055
E-MAILa.manganos@astynomia.gr

 

Γραμματεία: 210 7476060
Αρχείο: 2131520789, Fax: 210 7481211