Τε 27 Σεπτεμβρίου 23
Αρχική Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Χρηματοδοτικός μηχανισμός του ΕΟΧ Θεσμικό και Κανονιστικό πλαίσιο (Χρηματοδοτικός μηχανισμός Ε.Ο.Χ.)

Θεσμικό και Κανονιστικό πλαίσιο (Χρηματοδοτικός μηχανισμός Ε.Ο.Χ.)