Τρ 26 Σεπτεμβρίου 23
Αρχική Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων Χρηματοδοτικός μηχανισμός του ΕΟΧ Πράξη 4 – Χρηματοδότηση του κόστους λειτουργίας του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Μόρια Λέσβου

Πράξη 4 – Χρηματοδότηση του κόστους λειτουργίας του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Μόρια Λέσβου

Ένταξη και συγχρηματοδότηση της προκαθορισμένης πράξης

Φορέας Υλοποίησης πράξης: Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης

Αναμενόμενα αποτελέσματα: Ενδυνάμωση θεσμικού πλαισίου για την εξασφάλιση νομικής προστασίας και φροντίδας στις πιο ευαίσθητες ομάδες μεταναστών, δηλαδή τα μη συνοδευόμενα παιδιά.

Η πράξη θα καλύψει τα λειτουργικά έξοδα και έξοδα εξοπλισμού του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης στη Μόρια Λέσβου, παρέχοντας τη δυνατότητα στο κέντρο να προσφέρει φιλοξενία και φροντίδα σε παράτυπους μετανάστες και αιτούντες άσυλο.

Η προκαθορισμένη πράξη θα περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

  • Παροχή υλικών συνθηκών υποδοχής που περιλαμβάνουν φιλοξενία, φαγητό, ρούχα, κλπ,
  • ανάπτυξη πληροφοριακού υλικού,
  • συντήρηση και επισκευή του Κέντρου Υποδοχής και Ταυτοποίησης.
  • παροχή υπηρεσιών διοίκησης και διερμηνείας,