Μηχανισμός παραπόνων

Οι αρχές διαφάνειας και λογοδοσίας είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της χρηστής διακυβέρνησης για το Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του ΕΟΧ. Αν υποψιάζεστε κακοδιαχείριση ή στοιχεία διαφθοράς που έχουν σχέση με τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του ΕΟΧ, παρακαλούμε πατήστε εδώ.