Κυ 1 Οκτωβρίου 23

Ο στόχος του έργου AUGGMED είναι η ανάπτυξη μιας πλατφόρμας εικονικής πραγματικότητας για την κατάρτιση των τελικών χρηστών με διαφορετικό επίπεδο εμπειρίας, από διαφορετικούς οργανισμούς, προκειμένου να εκπαιδευτούν σε αντιμετώπιση απειλών σχετικές με την τρομοκρατία και το οργανωμένο έγκλημα.

Ειδικότερα, η πλατφόρμα δημιουργεί αυτόματα μη-γραμμικά σενάρια προσαρμοσμένα στις ανάγκες των μεμονωμένων εκπαιδευομένων με στόχο το μέγιστο συναισθηματική αντίκτυπο του σεναρίου στον εκπαιδευόμενο, την επίτευξη αναλυτικής σκέψης, την επίλυση προβλημάτων και την ανάπτυξη δεξιοτήτων στη λήψη αποφάσεων.

Τα σενάρια παιχνιδιού περιλαμβάνουν προηγμένες προσομοιώσεις των λειτουργικών περιβαλλόντων, προσωπικού, εξυπηρετητών, τηλεπικοινωνίων και τις απειλών, που υλοποιείται μέσω εικονικής πραγματικότητας (VR) και μεικτής πραγματικότητας (MR).

Συνεργάτες