Σα 25 Μαρτίου 23
Αρχική Πολιτική Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Πολιτική Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη Στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Πολιτική Και Όροι Χρήσης

Γενικό πλαίσιο – Πολιτική περιεχομένου

Τα νέα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη αποσκοπούν στην ταχύτερη, αμεσότερη και πιο ουσιαστική ενημέρωση του κοινού, βελτιώνοντας και διευκολύνοντας, παράλληλα, το διαμοιρασμό των πληροφοριών που αφορούν στις δράσεις και το έργο του, καθώς και την προώθηση της αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ του Υπουργείου και των πολιτών.

Η διαχείριση των λογαριασμών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης γίνεται από την ομάδα υποστήριξης λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιο πολιτικής, για λόγους που αφορούν στην εύρυθμη λειτουργία των συγκεκριμένων λογαριασμών, παραμένοντας ωστόσο ανοιχτοί σε ιδέες και προτάσεις.

Η παρακολούθηση και διαχείριση των λογαριασμών στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης δεν είναι εφικτό να πραγματοποιείται 24 ώρες το 24ωρο. Για λόγους που σχετίζονται με την επιχειρησιακή ανταπόκριση, τυχόν συμβάντα θα πρέπει να αναφέρονται μόνο στα τηλέφωνα επικοινωνίας της Ελληνικής Αστυνομίας (πχ. στο 100 για Άμεση Δράση). Καταγγελίες μπορούν επίσης να υποβάλλονται γραπτώς στο e-mail kepik@astynomia.gr.

Οι κατευθύνσεις πολιτικής και οι όροι που δημοσιεύονται στη συνέχεια, αφορούν τόσο γενικότερες κατευθυντήριες αρχές και όρους χρήσης, όσο και επιμέρους, σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες του κάθε μέσου.

Η ενημέρωση και παρακολούθηση των λογαριασμών του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στα Social Media γίνεται ως επί το πλείστον σε καθημερινή βάση, ανάλογα με τις ανάγκες της τρέχουσας επικαιρότητας. Ενημερώσεις και μηνύματα ενδέχεται να αναρτώνται καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου.

Οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη δεν διατίθενται για την προώθηση, ούτε τη διαφήμιση επιχειρήσεων, ούτε γενικότερα για σκοπούς εμπορικής εκμετάλλευσης.

Οι αναγνώστες – χρήστες θα μπορούν να σχολιάζουν και να διατυπώνουν τις απόψεις τους στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, επιδεικνύοντας ωστόσο ευπρέπεια και σεβασμό στον τρόπο επικοινωνίας τους, τόσο με τον Φορέα όσο και μεταξύ τους.

Οι χρήστες παροτρύνονται να αναρτούν σύντομα κείμενα, γραμμένα στα ελληνικά (και όχι greeklish), χρησιμοποιώντας σωστό τονισμό και συντακτικό.

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει ή/και να αφαιρεί κείμενα, που περιέχουν:

 •  Περιεχόμενο απειλητικό, υβριστικό, πορνογραφικό ή προσβλητικό κατά συγκεκριμένων ομάδων βάσει εθνοτικής/φυλετικής προέλευσης, θρησκείας/φύλου κ.λπ., και -γενικώς- φράσεις που εμπίπτουν στον ποινικό κώδικα.
 •  Περιεχόμενο που προάγει τη βία και τον ρατσισμό.
 •  Υλικό που παραβιάζει τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.
 •  Αναφορές σε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα ή σε «γεγονότα» που -εξ ορισμού- δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν.
 •  Παραπομπές (links) σε διευθύνσεις ή και δημοσιεύματα άλλων ιστοσελίδων, καθώς και εκτενείς αναφορές που δεν σχετίζονται με το θέμα της εκάστοτε συγκεκριμένης ανάρτησης.
 • Ανεπιθύμητα μηνύματα τύπου «spam» ή υλικό διαφημιστικό/προωθητικό υπηρεσιών και προϊόντων.

Επίσης, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, για λόγους καλύτερης επικοινωνίας με το σύνολο των αναγνωστών – χρηστών των Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσής του, διατηρεί το δικαίωμα να μην δημοσιεύει ή/και να αφαιρεί κείμενα:

 • Ιδιαιτέρως μακροσκελή.
 •  Γραμμένα σε άλλη, πλην της ελληνικής, γλώσσας ή με λατινικούς ή άλλους χαρακτήρες.

Η αναδημοσίευση περιεχομένου των σελίδων κοινωνικής δικτύωσης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη από τους χρήστες, μέσω της διαδικασίας διαμοιρασμού («κοινή χρήση», «retweet») ή ενσωμάτωσης («embed») του περιεχομένου σε ειδησεογραφικές ή προσωπικές ιστοσελίδες, ενθαρρύνεται και μάλιστα θεωρείται ιδιαιτέρως σημαντική, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει αλλοίωση, τροποποίηση ή μεταβολή κατά τρόπο, που να αντιβαίνει στους σκοπούς της αρχικής τους δημοσίευσης.

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δεν φέρει ευθύνη για θέσεις, σχόλια και απόψεις, οι οποίες δεν αναρτώνται από το ίδιο, ούτε για τυχόν αντιδράσεις, που μπορεί να προκαλούν σε τρίτους. Εξ ου και δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή σχετικών θέσεων/σχολίων/ απόψεων κατά τρόπο που να υπονοεί ότι  το περιεχόμενό τους αντανακλά τις απόψεις του Υπουργείου.

Οι πληροφορίες που περιέχονται στις ιστοσελίδες, στις οποίες γίνεται παραπομπή μέσω συνδέσμων στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και οι θέσεις/σχόλια που διατυπώνονται σε αυτές έχουν αποκλειστικά ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν εκφράζουν απαραιτήτως τις απόψεις του Υπουργείου.

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη προβαίνει μεν, με την εύλογη επιμέλεια και προσοχή, σε αναδημοσιεύσεις στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσής του, ωστόσο δεν μπορεί να εγγυηθεί την ορθότητα, την ακρίβεια, τον επίκαιρο χαρακτήρα ή την πληρότητα των πληροφοριών που εμπεριέχονται στις ιστοσελίδες αυτές («sharedpages & links»).

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή υιοθετεί απαραιτήτως το περιεχόμενο, τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων στις οποίες παραπέμπει.

Επιπλέον, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη δεν φέρει καμία ευθύνη για τεχνικά προβλήματα, που τυχόν προκύψουν λόγω θεμάτων του παρόχου δικτύου Internet ή του προγράμματος πλοήγησης ή των ιστοσελίδων τρίτων φορέων κ.λπ. ή λόγω τεχνικών δυσκολιών που μπορεί να προκύψουν στο δίκτυο του Facebook, του Twitter, του Instagram ή του YouTube.

Τυχόν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, που δημοσιεύονται στις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς των σελίδων αυτών και πάντοτε σε συμμόρφωση προς την τρέχουσα νομοθεσία περί προστασίας προσωπικών δεδομένων. Οι ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη διέπονται επίσης και από τους κανόνες περί πολιτικής απορρήτου του Facebook, του Twitter, του Instagram και του YouTube.

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη διατηρεί, κατ’ αποκλειστική διακριτική ευχέρεια, το δικαίωμα να επικαιροποιεί ή να μεταβάλλει την παρούσα πολιτική χρήσης Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης, ανά πάσα στιγμή, προκειμένου αυτή να συνάδει πάντοτε προς τους στρατηγικούς της σκοπούς.

Πολιτική Facebook, Instagram και Twitter του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Οι λογαριασμοί του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στο Facebook, στο Instagram και το Twitter δημιουργήθηκαν για να ενημερώνουν το κοινό σχετικά με τις δράσεις του Υπουργείου και των εποπτευόμενων από αυτό Φορέων.

Δημοσιεύονται θέματα επικαιρότητας, χρηστικές πληροφορίες που αφορούν τον πολίτη στην καθημερινότητά του, τελευταία νέα, ανακοινώσεις ή και κοινωνικά μηνύματα, που κατά κανόνα, παραπέμπουν σε αντίστοιχο υλικό που βρίσκεται στον διαδικτυακό τόπο του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Επίσης, αναδημοσιεύονται άρθρα, συνεντεύξεις, εκθέσεις ή άλλο σχετικό υλικό που, κατά κανόνα σχετίζεται με τις δράσεις του Υπουργείου και εκτιμάται ότι θα ενδιαφέρει το κοινό.

Οι ακόλουθοι/followers του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη μπορούν να περιμένουν αναρτήσεις που αφορούν στα εξής:

 • Ειδοποιήσεις σχετικά με υλικό που αναρτάται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου https://www.minocp.gov.gr (Δελτία Τύπου, ανακοινώσεις, διαψεύσεις, στατιστικά στοιχεία, συμβουλές προς τους πολίτες, κ.ά.) ή στο κανάλι του στο YouTube (βίντεο από συνεντεύξεις Τύπου, παρουσιάσεις, κοινωνικά μηνύματα κ.α.) αναλόγως με την τρέχουσα επικαιρότητα,
 • Ενημερώσεις σχετικά με δράσεις του Υπουργείου (π.χ. εκδηλώσεις, συμμετοχή σε ημερίδες, συναντήσεις κ.ά.),
 • Κάλυψη επιλεγμένων live εκδηλώσεων (π.χ. διαδικτυακές ημερίδες),
 • Συνδέσμους/παραπομπές (links/shares/retweets) για περιεχόμενο άλλων ιστοσελίδων (όπως δημόσιοι οργανισμοί και φορείς, ΜΚΟ, ηλεκτρονικές εκδόσεις ή/και διαδικτυακά ΜΜΕ κ.α.),
 • άλλες ειδικές δράσεις,
 •  οτιδήποτε άλλο συναφές με την αποστολή και το ρόλο του Υπουργείου.

Στα πρότυπα αντίστοιχων οργανισμών, οι λογαριασμοί κοινωνικής δικτύωσης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη δεν «ακολουθούν»/κάνουν «Follow» μεμονωμένους χρήστες, προκειμένου να αποτραπεί η λήψη ανεπιθύμητων/spam μηνυμάτων, αλλά και να αποθαρρυνθεί η εξαγωγή οποιουδήποτε είδους συμπερασμάτων σχετικά με τη λίστα των χρηστών που ακολουθεί το Υπουργείο.

Όλα τα μηνύματα, τα σχόλια και οι αναφορές διαχειρίζονται από την ομάδα υποστήριξης και προσωπικές απαντήσεις είναι δυνατόν να δοθούν, κατά περίπτωση. Με δεδομένη, ωστόσο, τη δυσκολία να δίνονται απαντήσεις σε κάθε χρήστη ξεχωριστά, επιδίωξη είναι η ανάρτηση επίσημων ενημερώσεων, καθώς και απαντήσεων ή/και σχολιασμών, που θα ανταποκρίνονται σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερη θεματολογία μηνυμάτων.

Πολιτική YouTube του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Το κανάλι του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη στο YouTube «Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη» χρησιμοποιείται για τη δημοσίευση και το διαμοιρασμό βίντεο, που αφορούν δράσεις του Υπουργείου.

Ο συνδρομητής/θεατής έχει την δυνατότητα να παρακολουθήσει σύντομα βίντεο σχετικά με:

 • ανακοινώσεις/συνεντεύξεις Τύπου του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη.
 • συνεντεύξεις Τύπου που διοργανώνονται από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη,
 • άλλες ειδικές δράσεις,
 • κοινωνικά μηνύματα (οδικής ασφάλειας, ασφάλειας στο διαδίκτυο κ.α.)
 • οτιδήποτε άλλο συναφές με την αποστολή και το ρόλο του Υπουργείου.

Οι συνδρομητές μπορούν να δημοσιεύουν σχόλια, τα οποία αναρτώνται κάτω από το εκάστοτε βίντεο, κατόπιν έγκρισης από τους διαχειριστές. Η έγκριση γίνεται σύμφωνα με τους κανόνες της πολιτικής σχολιασμού.

Χρήση hashtags

Η Ελληνική Αστυνομία χρησιμοποιεί hashtags στα Social Media, στοχεύοντας στην κατηγοριοποίηση συζητήσεων και αναρτήσεων και στην αξιοποίησή τους ως συνδέσμους, για να μπορεί ο χρήστης να ομαδοποιήσει δημοσιεύσεις και να ενημερωθεί αναλόγως.

Ενδεικτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθούν και να γίνουν αναζητήσεις από τους χρήστες του Twitter με τα ακόλουθα hashtags:

 • Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη #yptpgr
 • Ελληνική Αστυνομία #hellenicpolice
 • Θέματα και βίντεο οδικής ασφάλειας #οδική_ασφάλεια
 • Συμβουλές προς τους πολίτες #Συμβουλές
 • Δράσεις κοινωνικού χαρακτήρα #Κοινωνικές_δράσεις
 • Απαντήσεις σε πιθανά ερωτήματα πολιτών #Απαντάμε