Δε 2 Οκτωβρίου 23
ΑρχικήΑνακοινώσεις13-10-2022: Ανακοίνωση – πρόσκληση για τη διενέργεια υγειονομικών εξετάσεων, αθλητικών και ψυχοτεχνικών δοκιμασιών (Προκήρυξη 9Κ/2021)

13-10-2022: Ανακοίνωση – πρόσκληση για τη διενέργεια υγειονομικών εξετάσεων, αθλητικών και ψυχοτεχνικών δοκιμασιών (Προκήρυξη 9Κ/2021)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα,13 Οκτωβρίου 2022


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ, ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ

(ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9Κ/2021)

Σε συνέχεια της από 19-09-2022 Ανακοίνωσης καλούνται οι υποψήφιοι για την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τετρακοσίων δεκαέξι (416) θέσεων μόνιμου προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης, όπως ορίζεται στην προκήρυξη 9Κ/2021 (ΦΕΚ58/11-11-2021 Τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π.), να παρουσιαστούν ενώπιον της Υγειονομικής , Αθλητικής και Ψυχοτεχνικής Επιτροπής του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη κατά τις ώρες και ημέρες που ορίζονται στην αριθ.24542οικ/13-10-2022 (ΑΔΑ:6ΠΜΓ46ΜΤΛΒ-4ΡΙ) απόφαση του Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη.

Κάθε υποψήφιος/α θα απασχολείται τρεις (3) ημέρες για την ολοκλήρωση της υποχρεωτικής εξέτασης από τις αντίστοιχες Επιτροπές. Την πρώτη ημέρα υποβάλλεται σε εξέταση της υγειονομικής καταλληλότητας , τη δεύτερη ημέρα υποβάλλεται σε αθλητικές δοκιμασίες και την τρίτη σε ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.

Από τους υποψηφίους/ες όσοι κρίνονται ΙΚΑΝΟΙ/ΕΣ κατά την  πρώτη ημέρα εξέτασης της υγειονομικής καταλληλότητας , θα παρουσιάζονται για εξέταση στις αθλητικές δοκιμασίες ενώπιον της Αθλητικής επιτροπής κ.ο.κ

Η Υγειονομική Επιτροπή συνεδριάζει στο Κεντρικό Ιατρείο Αθηνών, Πειραιώς 153, Πετράλωνα  και οι υποψήφιοι οφείλουν να παρευρίσκονται κατά τις οριζόμενες ημέρες στις :08.00 π.μ.

Οι Αθλητικές Δοκιμασίες διενεργούνται στις αθλητικές εγκαταστάσεις της  Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, Λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου,  Βάρη Αττικής τ.κ 16673 και οι υποψήφιοι οφείλουν να παρευρίσκονται κατά τις οριζόμενες ημέρες στις 09.00.π.μ

Οι Ψυχοτεχνικές Δοκιμασίες διενεργούνται στην Αστυνομική Ακαδημία, Λεωφόρος Θρακομακεδόνων 101 Αχαρναί και οι υποψήφιοι οφείλουν να παρευρίσκονται κατά τις οριζόμενες ημέρες στις 08.00.π.μ

Υποψήφιοι /ες που δεν θα κριθούν Ικανοί/ες σε κάποια από τις δοκιμασίες, δεν θα συνεχίζουν την εξέταση τους στις υπόλοιπες. Για τους ανωτέρω ,το αποτέλεσμα της εξέτασης τους γνωστοποιείται αυθημερόν από την αντίστοιχη Επιτροπή.

Οι Υποψήφιοι έχουν κατανεμηθεί ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ σε πενήντα (51) Ομάδες των σαράντα (40) ατόμων, καλούμενοι σε διαφορετικές ημέρες αρχομένης από την  Δευτέρα 24.10.2022 σύμφωνα με το ΣΧΕΤΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α.

Ο συνολικός προγραμματισμός των εξετάσεων βρίσκεται στο συνημμένο αρχείο με τίτλο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9Κ/2021 ΤΟΥ Α.Σ.Ε.Π.

Παρακαλούνται οι Υποψήφιοι/ες να ενημερωθούν αναφορικά με τις ημέρες και ώρες καθώς και τις λοιπές λεπτομέρειες των εξετάσεων και των δοκιμασιών στους κάτωθι συνδέσμους:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α

ΑΡΙΘ.24542οικ/13-10-2022 (ΑΔΑ:6ΠΜΓ46ΜΤΛΒ-4ΡΙ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΟΚΙΜΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 9Κ/2021 ΤΟΥ Α.Σ.Ε.Π.

Ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικήςτου Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Κωνσταντίνος Παπαθανασίου

 

Τελευταίες Αναρτήσεις