Τρ 30 Μαΐου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2022Δελτία Τύπου Μάιος 202206-05-2022: Χαιρετισμός Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Ελευθέριου Οικονόμου σε διαδικτυακό Συνέδριο του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας με θεματολογία την...

06-05-2022: Χαιρετισμός Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Ελευθέριου Οικονόμου σε διαδικτυακό Συνέδριο του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας με θεματολογία την αστυνομική διαμεσολάβηση σε ζητήματα κοινοτήτων Ρομά

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 6 Μαΐου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Χαιρετισμός Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Ελευθέριου Οικονόμου σε διαδικτυακό Συνέδριο του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας με θεματολογία την αστυνομική διαμεσολάβηση σε ζητήματα κοινοτήτων Ρομά

Με πρωτοβουλία του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, σήμερα, την 6-5-22, διοργανώθηκε διαδικτυακό Συνέδριο της χρηματοδοτούμενης από την Ε.Ε. Πράξης «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση Συντηρητικής Εκπαίδευσης Αστυνομικού Προσωπικού σε θέματα κοινωνικής διαμεσολάβησης και προληπτικής ασφάλειας, σε επιλεγμένες περιοχές στόχους της χώρας με σημαντικές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις Ρομά», η οποία υλοποιήθηκε με την καθοριστική συμβολή της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Καταπολέμησης της Φτώχειας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Αντικείμενο της Πράξης αποτέλεσαν οι τρόποι συμβολής της Ελληνικής Αστυνομίας, μέσω συνεργασιών με εκπροσώπους των κοινοτήτων Ρομά και τη συνδρομή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού των Ρομά και την πρόληψη των διακρίσεων σε βάρος τους. Στο πλαίσιο αυτό, 369 αστυνομικοί πρώτης γραμμής, με τη καθοδήγηση στελεχών της ΕΛ.ΑΣ και Ρομά Κοινωνικών Διαμεσολαβητών, εκπαιδεύτηκαν σε μεθόδους δημιουργίας συνθηκών αλληλοκατανόησης και συλλειτουργίας μεταξύ Αρχών και κοινοτήτων Ρομά.

Τις εργασίες του συνεδρίου άνοιξε ο Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Ελευθέριος Οικονόμου, απευθύνοντας τον ακόλουθο χαιρετισμό:

«Κύριε Γενικέ Γραμματέα Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Καταπολέμησης της Φτώχειας

Κύριε Διευθυντά του Κέντρου Μελετών Ασφαλείας

Κυρίες και Κύριοι

Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω σήμερα στην έναρξη του Συνεδρίου, που σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του Έργου «Ολοκληρωμένη Παρέμβαση συντηρητικής εκπαίδευσης αστυνομικών σε θέματα κοινωνικής διαμεσολάβησης και προληπτικής ασφάλειας, σε επιλεγμένες περιοχές-στόχους της χώρας με σημαντικές πληθυσμιακές συγκεντρώσεις Ρομά.

Ενός Έργου που αφορά ένα φλέγον και -κατά τη γνώμη μου- πάντοτε επίκαιρο ζήτημα καθώς αγγίζει χιλιάδες συμπολίτες μας, που ανήκουν στην ευάλωτη Κοινωνική ομάδα των Ρομά.

Ηθικό καθήκον, αλλά πρωτίστως υποχρέωση μίας σύγχρονης φιλελεύθερης Χώρας, η οποία ανήκει στον πυρήνα της Ευρωπαϊκής οικογένειας όπως είναι η Ελλάδα αποτελεί η αποτελεσματική αντιμετώπιση κάθε μορφής διακρίσεων κατά ευάλωτων ομάδων του κοινωνικού συνόλου, που διαβιούν στο έδαφός της. Η δέσμευση αυτή έχει ιδιαίτερη αξία για τη Χώρα μας με πολιτισμό, που χαρακτηρίζεται από ένα έντονα ανθρωποκεντρικό σύστημα αξιών, το οποίο συνοδεύει αταλάντευτα τη λειτουργία της σύγχρονης Ελληνικής Πολιτείας.

Στην κατεύθυνση αυτή και ανταποκρινόμενοι στις συμβατικές δεσμεύσεις της Πολιτείας, όπως αυτές πηγάζουν από Διεθνείς Συνθήκες για σεβασμό των δικαιωμάτων του Ανθρώπου, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σε αρμονική συνεργασία με τους λοιπούς Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης και όχι μόνο, λαμβάνει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, που στόχο έχουν να λειτουργήσουν επικουρικά μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της Νέας Εθνικής Στρατηγικής για την Κοινωνική Ένταξη των Ρομά για την περίοδο 2021-2030.

Η ασκούμενη πολιτική από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχει την ακόλουθη στόχευση:

Την ανάπτυξη ερευνητικών και εκπαιδευτικών δράσεων με σκοπό καταρχάς την υποστήριξη των αστυνομικών στελεχών στην αποτελεσματική άσκηση των επαγγελματικών καθηκόντων τους, αλλά και στην στήριξη και ενίσχυση των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, που καταγράφονται στο πληθυσμό της Χώρας μας, μέσα από την ουσιαστική καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, των διακρίσεων, των ανισοτήτων και την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου.

Πρόκειται για συντρέχουσες δράσεις, γεγονός που καταδεικνύει το αμείωτο ενδιαφέρον της Πολιτικής και Φυσικής Ηγεσίας του Υπουργείου μας να δημιουργήσουν μία κρίσιμη μάζα γνώσεων, εμπειριών και τεχνογνωσίας προς τα Στελέχη του. Στόχος είναι η ουσιαστικότερη ανταπόκρισή τους στις εξειδικευμένες ανάγκες και απαιτήσεις της ευάλωτης κοινωνικής ομάδας των Ρομά στο πλαίσιο σεβασμού του Εθνικού και Ευρωπαϊκού κεκτημένου για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και την ουσιαστική θεμελίωση αυτού, που αντιλαμβανόμαστε όλοι στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως δημοκρατική, συμπεριληπτική κοινωνία του 21ου αιώνα.

Στο πλαίσιο αυτό, όπως προανέφερα, Υπηρεσίες και Φορείς αρμοδιότητας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη ενώνουν τις δυνάμεις τους και ερευνούν διαρκώς τη δυνατότητα ανάπτυξης συνεργειών σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο με άλλες Αρχές, Υπηρεσίες και Φορείς αλλά και με την Κοινωνία των Πολιτών, ώστε να συμβάλλουν ουσιαστικά σε αυτόν τον ευρύτερο Στρατηγικό Σχεδιασμό που στόχο έχει την εξασφάλιση ισότιμης και ουσιαστικής συμμετοχής όλων των πολιτών στην κοινωνία μας.

Έτσι λοιπόν, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα κοινωνικοοικονομικά χαρακτηριστικά της ευάλωτης κοινωνικής ομάδας των Ρομά αλλά και την αναγκαιότητα από πλευράς Ελληνικής Αστυνομίας να ανταποκριθεί αποτελεσματικά στην εκπλήρωση της αποστολής της, το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας σχεδίασε και υλοποίησε σειρά δράσεων, που περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων, εκπαιδευτικές δράσεις αστυνομικών πρώτης γραμμής σε θέματα προληπτικής διαμεσολάβησης σε επιλεγμένους Δήμους όλης της Χώρας με τη συμμετοχή διαμεσολαβητών Ρομά ως συν-εκπαιδευτών των συμμετεχόντων αστυνομικών.

Στο πλαίσιο αυτό, το ΚΕΜΕΑ υλοποίησε στοχευμένη παρέμβαση που αφορά στο αστυνομικό προσωπικό μίας σειράς περιοχών της Χώρας μας (Δυτική Αττική, Καρδίτσα, Τρίκαλα, Ηράκλειο και Κατερίνη) με στόχο τη συντηρητική/διαρκή εκπαίδευση στελεχών πρώτης γραμμής της ΕΛ.ΑΣ σε θέματα κοινωνικής διαμεσολάβησης Ρομά και προληπτικής Ασφάλειας, με τη συμμετοχή διαμεσολαβητών Ρομά σε ρόλο συνεκπαιδευτή των αστυνομικών που συμμετέχουν. Η επιλογή τους έγινε με γνώμονα ότι υπηρετούν σε περιοχές με σημαντικές συγκεντρώσεις πληθυσμών Ρομά και έρχονται καθημερινά σε άμεση επαφή με αυτές τις κοινότητες κατά την άσκηση των επαγγελματικών του καθηκόντων. Επιχειρείται κατ’ αυτό τον τρόπο η δημιουργία των αναγκαίων συνθηκών για την προώθηση του κοινωνικού διαλόγου, την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού και την καλλιέργεια και εμπέδωση κλίματος αμοιβαίας ευαισθητοποίησης, αλληλοκατανόησης και συλλειτουργίας αστυνομικών στελεχών πρώτης γραμμής, τοπικών κοινωνιών και τοπικών κοινοτήτων Ρομά.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή μου και αναμένοντας με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μελετήσω τα αποτελέσματα και τις Συστάσεις Πολιτικής που πηγάζουν από αυτό το Έργο, θα ήθελα να κάνω ορισμένες ευρύτερες επισημάνσεις.

Κυρίες και Κύριοι

Η συμπεριληπτική κοινωνία δομείται καθημερινά με κόπο, ενσυναίσθηση αλλά και προσαρμογή όλων μας στις νέες ανάγκες που γεννιούνται στους κόλπους μίας κοινωνίας, που διαρκώς μετεξελίσσεται. Οι προσπάθειες της Ελληνικής Πολιτείας λαμβάνουν χώρα σε μία ιδιαίτερη χρονική συγκυρία για όλη την ανθρωπότητα, υπό το πρίσμα της πανδημίας και των ανισοτήτων που αναμφίβολα προκαλεί ή ενισχύει η επέλασή της.

Χρέος όλων μας να σχεδιάσουμε – ο κάθε ένας στον Τομέα αρμοδιοτήτων του- και να αναπτύξουμε λύσεις που θα απαντούν στα σύγχρονα ζητήματα των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, εν προκειμένω της κοινότητας των Ρομά.

Λύσεις που θα παρακολουθούν και θα συμπλέουν με την κοινωνική πραγματικότητα.

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και ειδικότερα η ΕΛ.ΑΣ και το Κέντρο Μελετών Ασφαλείας στέκονται αρωγοί σε όλη αυτή τη σπουδαία συλλογική προσπάθεια Φορέων της Γενικής Κυβέρνησης και της Κοινωνίας των Πολιτών συμβάλλοντας αποφασιστικά στην καλλιέργεια μίας νέας κουλτούρας συνεργασίας μεταξύ όλων μας.

Σας ευχαριστώ πολύ ».

Τελευταίες Αναρτήσεις