Πε 6 Οκτωβρίου 22
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2019Δελτία Τύπου Οκτώβριος 201911-10-2019: Ομιλία Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Ελευθέριου Οικονόμου στην Ημερίδα«Οι Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι Αλλάζουν τον Οδηγό»

11-10-2019: Ομιλία Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Ελευθέριου Οικονόμου στην Ημερίδα«Οι Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι Αλλάζουν τον Οδηγό»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 11 Οκτωβρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ομιλία Υφυπουργού Προστασίας του Πολίτη κ. Ελευθέριου Οικονόμου στην Ημερίδα
«Οι Ελληνικοί Αυτοκινητόδρομοι Αλλάζουν τον Οδηγό»
Διοργανωτής
Hellastron (Ελληνικές Υποδομές και Οδοί με Διόδια)
Αίγλη Ζαππείου, Πέμπτη, 10 Οκτωβρίου 2019

«Κυρίες και Κύριοι

Θέλω καταρχάς να σας ευχαριστήσω για την τιμητική πρόσκληση να παρευρεθώ και να απευθύνω χαιρετισμό στη σημερινή ημερίδα.

Η οδική ασφάλεια αποτελεί ένα ι διαίτερα σημαντικό πρόβλημα με πολλές παραμέτρους και επιπτώσεις τόσο κοινωνικές όσο και οικονομικές. Αυτό αποτυπώνεται ξεκάθαρα στους δείκτες των τροχαίων ατυχημάτων.

Η Πατρίδα μας κατέχει τη θλιβερή πρωτιά ανάμεσα στις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με το υψηλότερο ποσοστό σε θανάτους από τροχαία δυστυχήματα. Γίνεται δε εύκολα αντιληπτό, ότι τα τροχαία δυστυχήματα έχουν εξελιχθεί σε μάστιγα, αν λάβουμε υπόψη μας ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των θυμάτων είναι ηλικίας 17 έως 35 ετών.

Οι κυριότερες αδυναμίες στην αντιμετώπιση του προβλήματος των οδικών τροχαίων ατυχημάτων στη Χώρα μας οφείλονται κυρίως στο γεγονός ότι το πρόβλημα της οδικής ασφάλειας δεν αντιμετωπίστηκε έγκαιρα ζήτημα μείζονος σημασίας.

Υπήρξε έλλειψη συντονισμού ανάμεσα στους εμπλεκόμενους φορείς και αποσπασματικότητα στην εφαρμογή των μέτρων, έλλειψη συστηματικής παρακολούθησης του επιπέδου της οδικής ασφάλειας, της προόδου και της αποτελεσματικότητας των προβλεπόμενων δράσεων, αλλά και ελλιπής ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών, ώστε να συναινέσουν στις προσπάθειες της Πολιτείας.

Πρώτιστο μέλημα του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας αποτελεί η οδική ασφάλεια. Γιατί η οδική ασφάλεια, προστατεύει την ίδια την ανθρώπινη ζωή. Για αυτό το λόγο κάθε προσέγγιση στο ζήτημα αυτό πρέπει να γίνεται με την λήψη μέτρων, με άμεσο, μεσοπρόθεσμο αλλά και μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Για την αντιμετώπιση των οδικών τροχαίων ατυχημάτων και τη βελτίωση της οδικής ασφάλειας, η Ελληνική Αστυνομία, μέσω των Υπηρεσιών Τροχαίας, εφαρμόζει ολοκληρωμένα προγράμματα τροχονομικής αστυνόμευσης με στοχευμένες επιχειρησιακές δράσεις. Ειδικότερα:

  • Εντοπισμός και χαρτογράφηση των επικίνδυνων σημείων τέλεσης τροχαίων ατυχημάτων.
  • Αυστηρή εφαρμογή του Κ.Ο.Κ., με εντατικούς ελέγχους για βεβαίωση παραβάσεων και κυρίως των «επικίνδυνων παραβάσεων», με τη χρησιμοποίηση νέων τεχνολογιών, καθώς και συμβατικών αυτοκινήτων, ώστε να δημιουργείται η πεποίθηση στους οδηγούς, ότι η πιθανότητα να ελεχθούν, ανά πάσα στιγμή, είναι μεγάλη.
  •  Συμμετοχή Αξιωματικών σε σχετικές Επιτροπές και Συμβούλια (Επιτροπή Αναθεώρησης του Κ.Ο.Κ. κ.λπ.).

Επιπλέον, επιχειρείται η ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα οδικής ασφάλειας, με διαρκή ενημέρωση μέσω στατιστικών στοιχείων, μέσω των ιστοσελίδων του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, τη διανομή φυλλαδίων με συμβουλές για ασφαλή οδήγηση κατά τις μεγάλες εξόδους και με εικόνες και συμβουλές για τους μαθητές και γονείς, κατά την έναρξη της σχολικής περιόδου, τη διοργάνωση και συμμετοχή των Υπηρεσιών Τροχαίας σε εκθέσεις, ημερίδες και προγράμματα, σε συνεργασία με συναρμόδιους Φορείς ή Οργανώσεις, τις διαλέξεις σε σχολεία και μεγάλες ομάδες πληθυσμού, από έμπειρο προσωπικό της τροχαίας, τη προβολή κοινωνικών μηνυμάτων από τηλεοπτικούς σταθμούς, πανελλαδικά, κ.α.

Η αστυνόμευση του οδικού δικτύου της χώρας, αποτελεί, αναμφίβολα, βασικό κριτήριο στην άμεση αντιμετώπιση και πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων. Δεν υπάρχει πιο άμεσος και αποτελεσματικός τρόπος προστασίας των πολιτών. Η εντατικοποίηση της παρουσίας της τροχαίας στο οδικό δίκτυο καθώς και η αύξηση της συχνότητας των ελέγχων, αποτελούν μέτρα υψηλής προτεραιότητας με δυνατότητα άμεσης εφαρμογής .

Οι παραβάσεις του Κ.Ο.Κ. είναι συνυφασμένες με την καθημερινότητά μας, δεν μπορεί να εκλείψουν, συμβαίνουν και θα συμβαίνουν πάντα. Το ζητούμενο είναι να τις περιορίσουμε στον ελάχιστο βαθμό, με ένα αξιόπιστο και σύγχρονο Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Όμως, οποιαδήποτε προβλεπόμενη ποινή θα πρέπει να διέπεται από δύο χαρακτηριστικά: Να είναι δίκαιη και εφαρμόσιμη.

Δίκαιη για να τον πείθει ότι επιβάλλεται με στόχο την προστασία της ζωής του

Εφαρμόσιμη για να υλοποιείται χωρίς να τον εξοντώνει και παράλληλα για να δημιουργείται η βεβαιότητα ότι, ό,τι προβλέπεται και επιβάλλεται, στο τέλος εφαρμόζεται.

Η οδική ασφάλεια δεν είναι μόνο ζήτημα νομοθεσίας, έργων και υποδομών. Απαιτεί βαθιά και ουσιαστική αλλαγή νοοτροπίας και στάσεων. Σκοπός μας είναι να ευαισθητοποιήσουμε και να εκπαιδεύσουμε τους πολίτες σε θέματα οδικής ασφάλειας, προστατεύοντας το θεμελιώδες δικαίωμά τους να ζήσουν. Οι προσπάθειες αυτές δεν μπορούν να αποδώσουν, αν δεν συνοδεύονται, από συνολική αλλαγή νοοτροπίας και συμπεριφορών στο δρόμο.

Οι βασικές προϋποθέσεις, για την επιτυχία των στόχων οδικής ασφάλειας, είναι:

η ισχυρή πολιτική βούληση,

το σταθερό πλαίσιο διοίκησης,

ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων φορέων,

η συμμετοχή των πολιτών ,

η συστηματική παρακολούθηση και αξιολόγηση των μέτρων και

η επαρκής χρηματοδότηση.

Σημαντικότερη όμως προϋπόθεση, για την επιτυχία οποιασδήποτε πολιτικής στον τομέα της οδικής ασφάλειας είναι η καλλιέργεια κουλτούρας Οδικής Ασφάλειας .

Η Παιδεία Οδικής Ασφάλειας, αναφέρεται στην ουσιαστική καλλιέργεια της προσωπικότητας του ατόμου, στον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς του στον δρόμο.

Η Παιδεία Οδικής Ασφάλειας συνδέεται με θετική στάση για την οδική ασφάλεια και με απόρριψη των επικίνδυνων συμπεριφορών στην οδήγηση. Συνδέεται επίσης με την εφαρμογή ενός αποτελεσματικού συστήματος μέτρων οδικής ασφάλειας και με την αποδοχή τους από την κοινωνία.

Συνεπώς, η έννοια της Παιδείας Οδικής Ασφάλειας, δεν περιορίζεται μόνο στις δράσεις που απαιτούνται για να κάνουν τους χρήστες του οδικού δικτύου να συμμορφώνονται αυτοβούλως με τον ΚΟΚ. Αφορά κυρίως την υιοθέτηση της άποψης από όλους, πως κανένας θάνατος ή σοβαρός τραυματισμός στους δρόμους δεν είναι αποδεκτός και πως η εξάλειψη των παθόντων από τροχαία είναι εφικτή, εφόσον ληφθούν και εφαρμοστούν τα απαραίτητα μέτρα, που υποδεικνύει η επιστήμη και η διεθνής εμπειρία.

Κλείνοντας θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να τονίσω ότι εκδηλώσεις σαν και αυτή ενισχύουν το δύσκολο έργο μας και μας υπενθυμίζουν ότι, στον διαρκή αγώνα μας, έχουμε αφοσιωμένους συμμάχους.»

Τελευταίες Αναρτήσεις