Δε 27 Μαρτίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2016Δελτία Τύπου Ιούνιος 201617-06-2016: Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΓΓΠΠ και ΙΓΜΕ για τη διαχείριση σοβαρών καταστροφικών φαινομένων γεωλογικής αιτιολογίας

17-06-2016: Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΓΓΠΠ και ΙΓΜΕ για τη διαχείριση σοβαρών καταστροφικών φαινομένων γεωλογικής αιτιολογίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 17 Ιουνίου 2016

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ ΓΓΠΠ και ΙΓΜΕ για τη διαχείριση σοβαρών καταστροφικών φαινομένων γεωλογικής αιτιολογίας

Την άμεση και πιο αποτελεσματική ανταπόκριση της πολιτείας σε περιπτώσεις καταστροφικών φαινομένων γεωλογικής αιτιολογίας επιδιώκει να ενισχύσει η υλοποίηση Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (Γ.Γ.Π.Π.) και του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.), που υπεγράφη χθες Πέμπτη 16 Ιουνίου 2016 από τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας Γιάννη Καπάκη και το Γενικό Διευθυντή του Ινστιτούτου, Δρ. Ρουσέτο Λειβαδάρο.

Με την υλοποίηση του μνημονίου παρέχεται το απαραίτητο διοικητικό πλαίσιο και καθορίζονται οι συναφείς διαδικασίες ώστε η Ομάδα Άμεσης Παρέμβασης του Ι.Γ.Μ.Ε., να παρέχει υπηρεσίες Συμβούλου αμέσως μετά ή κατά τη διάρκεια της εξέλιξης σοβαρών καταστροφικών φαινομένων γεωλογικής αιτιολογίας, πλην των σεισμών, όπως είναι οι κατολισθήσεις, οι εδαφικές υποχωρήσεις και οι καθιζήσεις.

Οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) που αντιμετωπίζουν κινδύνους από ανάλογες καταστροφές, θα έχουν πλέον την δυνατότητα να υποβάλλουν δια των αρμοδίων αποκεντρωμένων οργάνων πολιτικής προστασίας στην Γ.Γ.Π.Π. αίτημα συνδρομής του Ινστιτούτου, το οποίο χωρίς επιβάρυνση και εντός 24 έως 36 ωρών οφείλει να παράσχει εισήγηση σχετικά με την επικινδυνότητα του φαινομένου καθώς και την ασφάλεια των επηρεαζόμενων κατασκευών της περιοχής, αλλά και να προτείνει μέτρα για τον άμεσο περιορισμό των επιπτώσεών του.

Με την υλοποίηση του μνημονίου αποκτάται ένα ισχυρό επιπρόσθετο εργαλείο στην προσπάθεια διαχείρισης των γεωκινδύνων στη Χώρα μας προς όφελος της πολιτών, της ζωής και της περιουσίας τους, λαμβάνοντας υπ’ όψη άλλωστε και το γεγονός ότι τα γεωλογικά φαινόμενα που συμβαίνουν στον ελλαδικό χώρο συχνά οδηγούν σε καταστροφή οδικών δικτύων και συνοδών τεχνικών έργων, αλλά και στην μη βιωσιμότητα ολόκληρων οικισμών.

Οι απώλειες και οι υλικές ζημίες στο δομημένο και στο φυσικό περιβάλλον, δημιουργούν, σοβαρές κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις οι οποίες πλέον είναι δυνατόν να αντιμετωπιστούν με τον πλέον ενδεδειγμένο τρόπο, μέσω της σύμπραξης της Γ.Γ.Π.Π. με ένα φορέα εγνωσμένου κύρους, ο οποίος διαθέτει άρτια καταρτισμένο επιστημονικό και τεχνικό προσωπικό και μακρόχρονη εμπειρία σε θέματα καταστροφικών φαινομένων γεωλογικής αιτιολογίας, όπως είναι το Ι.Γ.Μ.Ε.

Τελευταίες Αναρτήσεις