Κυ 4 Ιουνίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2015Δελτία Τύπου Νοέμβριος 201515-11-2015:Διημερίδα από την Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) για την παρουσίαση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των...

15-11-2015:Διημερίδα από την Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) για την παρουσίαση του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των νέων ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Εσωτερικής Ασφάλειας (AMIF και ISF)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 15-11-2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Στις 02 και 03 Νοεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε Διημερίδα από την Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, στις εγκαταστάσεις της πρώην Σχολής Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Λ. Μεσογείων 96), για την παρουσίαση στους αρμόδιους φορείς (ΕΛ.ΑΣ., ΕΛ.ΑΚΤ., ΥΠ.ΕΞ.) του Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου των νέων ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Εσωτερικής Ασφάλειας (AMIF και ISF).

Ειδικότερα, η Διημερίδα είχε ως στόχο την παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών, αναφορικά με την κατάρτιση και υποβολή προτάσεων, αξιολόγηση, έγκριση των έργων και παρακολούθηση της υλοποίησης αυτών.

Ειδική ενότητα υπήρξε σχετικά με την διαδικασία των χρηματοροών του προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.

Βασικοί ομιλητές της Διημερίδας ήταν:

  • Ο Διευθυντής της Υ.Δ.Ε.Α.Π, Αστυνομικός Διευθυντής κ. Παναγιώτης Μαρκετάκης.
  • Η Αστυνομικός Υποδιευθυντής κ. Γιαννούλα Χαλβατζή, Τμηματάρχης του 2ου Τμήματος (Προγραμματισμού και Αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας – Τομέας Αστυνομικής Συνεργασίας).
  • Ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής κ. Κομνηνός Δράκος, Τμηματάρχης του 5ου Τμήματος (Υλοποίησης, Αναφορών, Επαληθεύσεων και Πιστοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης-Τομέας Επιστροφές).
  • Ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής κ. Αθανάσιος Γεωργαντάς, αναπληρωτής Τμηματάρχης του 3ου Τμήματος (Υλοποίησης, Αναφορών, Επαληθεύσεων και Πιστοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας-Τομείς Σύνορα, Θεωρήσεις και Αστυνομική Συνεργασία).
  • Ο Αστυνόμος Α’ κ. Κωνσταντίνος Σούλος, Τμηματάρχης του 4ου Τμήματος (Προγραμματισμού και Αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης-Τομέας Επιστροφών).
  • Ο Αστυνόμος Α’ κ. Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος, Τμηματάρχης 1ου Τμήματος (Προγραμματισμού και Αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας-Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις).

Εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού ομιλητής ήταν ο Αστυνομικός Υποδιευθυντής κ. Ιωάννης Μπολέτης, Διευθυντής της Διεύθυνσης Δημοσίων Επενδύσεων.

Η Διημερίδα, η οποία ολοκληρώθηκε με επιτυχία, αποτελεί μια σειρά αντίστοιχων εκδηλώσεων που θα ακολουθήσουν.

Τελευταίες Αναρτήσεις