Κυ 4 Ιουνίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2015Δελτία Τύπου Οκτώβριος 201514-10-2015: Συμμετοχή της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με θέμα «Επενδύοντας σε μια ανοιχτή...

14-10-2015: Συμμετοχή της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με θέμα «Επενδύοντας σε μια ανοιχτή και ασφαλή Ευρώπη»

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Συμμετοχή της Υπηρεσίας Διαχείρισης Ευρωπαϊκών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με θέμα «Επενδύοντας σε μια ανοιχτή και ασφαλή Ευρώπη»

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων, ως Υπεύθυνη Αρχή για τη διαχείριση των Ταμείων Εξωτερικών Συνόρων και Επιστροφής στο πλαίσιο της δημοσιονομικής περιόδου 2007-2013 και του προγράμματος «Αλληλεγγύη στη διαχείριση μεταναστευτικών ροών» (SOLID) και ταυτόχρονα ως Εντεταλμένη Αρχή για τη διαχείριση των Ταμείων Εσωτερικής Ασφάλειας και Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, συμμετείχε στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα «Επενδύοντας σε μια ανοιχτή και ασφαλή Ευρώπη». Το ανωτέρω συνέδριο διεξήχθη στις Βρυξέλλες την 29 και 30 Σεπτεμβρίου 2015.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών του συνεδρίου, δόθηκε έμφαση στο ρόλο των Ταμείων του τομέα Εσωτερικών Υποθέσεων, Ασύλου Μετανάστευσης και Ένταξης (AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) και πραγματοποιήθηκε εκτενής αναφορά στο σημερινό πολιτικό πλαίσιο του τομέα της μετανάστευσης και της εσωτερικής ασφάλειας.

Το εν λόγω συνέδριο έδωσε την ευκαιρία στους εμπλεκόμενους φορείς, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών και των συνδεδεμένων χωρών Σένγκεν, να συζητήσουν τον ρόλο της χρηματοδότησης για την υποστήριξη των πολιτικών και των προτεραιοτήτων στον τομέα των Εσωτερικών Υποθέσεων. Επιπρόσθετα, δόθηκε έμφαση στις πρακτικές πτυχές και την αποκτηθείσα εμπειρία από την εφαρμογή-ολοκλήρωση των Ταμείων SOLID (Εξωτερικών Συνόρων και Επιστροφής), ενώ οι εργασίες του συνεδρίου συνοδεύτηκαν από έκθεση επίδειξης επιτυχημένων έργων που χρηματοδοτήθηκαν από τα ταμεία της περιόδου 2007-2013.

Η Υ.Δ.Ε.Α.Π. συμμετείχε στην ανωτέρω έκθεση, με δυο έργα που συγχρηματοδοτήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Εξωτερικών Συνόρων, την προμήθεια ενός περιπολικού σκάφους ανοιχτής θαλάσσης για τις ανάγκες του Λιμενικού Σώματος- Ελληνική Ακτοφυλακή και την προμήθεια 150 περιπολικών οχημάτων εκτός δρόμου (αγροτικού τύπου) για τις ανάγκες της Ελληνικής Αστυνομίας. Παράλληλα συμμετείχε και με ένα έργο του Ευρωπαϊκού Ταμείου Επιστροφής, που αφορούσε τις εθελούσιες επιστροφές υπηκόων τρίτων χωρών από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης.

Τελευταίες Αναρτήσεις