Κυ 4 Ιουνίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2015Δελτία Τύπου Οκτώβριος 201514-10-2015: Συμμετοχή της Υ.Δ.Ε.ΑΠ. στην Ετήσια συνάντηση Δικτύου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης στην Ελλάδα "Europe Direct"

14-10-2015: Συμμετοχή της Υ.Δ.Ε.ΑΠ. στην Ετήσια συνάντηση Δικτύου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης στην Ελλάδα “Europe Direct”

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2015

Συμμετοχή της Υ.Δ.Ε.ΑΠ. στην Ετήσια συνάντηση Δικτύου Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης στην Ελλάδα "Europe Direct"

Από την 1 έως 3 Οκτωβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στην πόλη της Ξάνθης, η ετήσια καθιερωμένη συνάντηση του Δικτύου ‘’Europe Direct‘’, υπό το συντονισμό και τη διοργάνωση της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα.

Το δίκτυο Europe Direct, μέσω των 17 Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης που καλύπτουν γεωγραφικά 11 ελληνικές περιφέρειες, αποτελεί ένα βασικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) για την ενημέρωση των Ευρωπαίων πολιτών σχετικά με τις προτεραιότητες της ΕΕ σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.

Πολύ σημαντικός τομέας παρέμβασης αυτών των προτεραιοτήτων, αποτελεί η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση όσον αφορά τις παρεμβάσεις των Ταμείων Αλληλεγγύης που στηρίζουν δράσεις σχετικές με τη διαχείριση των μεταναστευτικών ροών στη χώρα μας αλλά και την προστασία των εξωτερικών μας συνόρων.

Η Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (Υ.Δ.Ε.Α.Π.) συμμετείχε στις εργασίες της δεύτερης ημέρας (2 Οκτωβρίου), κατά τη διάρκεια της οποίας μεγάλο μέρος του χρόνου κατέλαβαν οι συζητήσεις σχετικά με τη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση, λόγω της έξαρσης του μεταναστευτικού φαινόμενου και του μεγάλου αριθμού προσφύγων που δέχεται η Χώρα μας, ειδικά τους τελευταίους μήνες.

Την Υ.Δ.Ε.Α.Π. εκπροσώπησαν στο πάνελ των ομιλητών οι: α) Αστυν. Υποδ/ντής Κομνηνός Δράκος , Τμηματάρχης του Τμήματος Υλοποίησης, Αναφορών, Επαληθεύσεων και Πιστοποίησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης / Τομέας Επιστροφών και β) Αστυνόμος Α’ Κωνσταντίνος Ηλιόπουλος, Τμηματάρχης του Τμήματος Προγραμματισμού και Αξιολόγησης του Ευρωπαϊκού Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας (ISF) / Τομέας Σύνορα και Θεωρήσεις.

Στο πλαίσιο συμμετοχής της Υ.Δ.Ε.Α.Π. στις εργασίες της 02-10-2015, παρουσιάσθηκαν από τους ανωτέρω εκπροσώπους απολογιστικά στοιχεία από τις υλοποιηθείσες δράσεις των Ευρωπαϊκών Ταμείων Εξωτερικών Συνόρων και Επιστροφής της περιόδου 2007-2013 που ολοκληρώθηκε πρόσφατα καθώς και σχετικό φωτογραφικό υλικό με τις κυριότερες επιτυχημένες δράσεις. Επίσης, πραγματοποιήθηκε ενημέρωση σχετικά με τις δράσεις-παρεμβάσεις οι οποίες επίκειται να ξεκινήσουν να υλοποιούνται με χρηματοδότηση των νέων Ταμείων Εσωτερικής Ασφάλειας και Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης , στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της Υ.Δ.Ε.Α.Π., κατά τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020.

Τέλος, παρουσιάσθηκε από το πάνελ των ανωτέρω ομιλητών το νομοθετικό πλαίσιο λειτουργίας των Ταμείων Εσωτερικής Ασφάλειας και Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, απαντήθηκαν ερωτήσεις σχετικές με τους στόχους των Ταμείων και αποτυπώθηκαν οι δυνατότητες χρηματοδότησης τόσο σε ευρωπαϊκό-κεντρικό επίπεδο (ΕΕ), όσο και σε εθνικό (Υπεύθυνες Αρχές).

Σχετικοί δικτυακοί τόποι:

α) http://ec.europa.eu/greece/events/20151001_03_europe_direct_network_mtg_el.htm

β) http://europedirect.duth.gr/?q=node/5965#.VhYSOCsppSM

Τελευταίες Αναρτήσεις