Δε 25 Σεπτεμβρίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2015Δελτία Τύπου Ιούλιος 201521-07-2015: Προγραμματική συμφωνία υπεγράφη ανάμεσα στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.)

21-07-2015: Προγραμματική συμφωνία υπεγράφη ανάμεσα στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 21 Ιουλίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Προγραμματική συμφωνία υπεγράφη ανάμεσα στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (Ε.Κ.Κ.Ε.)

Τη συμφωνία υπέγραψαν εκ μέρους του ΚΕ.ΜΕ.Α. ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης και εκ μέρους του Ε.Κ.Κ.Ε. ο Καθηγητής κ. Νίκος Δεμερτζής

Υπεγράφη σήμερα Τρίτη (21-07-2015) προγραμματική συμφωνία ανάμεσα στο Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕ.ΜΕ.Α.) και στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚ.Κ.Ε.) με σκοπό την προώθηση της συνεργασίας ανάμεσα στους δύο Φορείς για την έρευνα στους τομείς της αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού, της ενσωμάτωσης ευπαθών κοινωνικών ομάδων και της πρόληψης και μελέτης της εγκληματικότητας και των παραβατικών συμπεριφορών.

Τη συμφωνία υπέγραψαν εκ μέρους του ΚΕ.ΜΕ.Α. ο Γενικός Γραμματέας Δημόσιας Τάξης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη κ. Δημήτρης Αναγνωστάκης και εκ μέρους του Ε.Κ.Κ.Ε. ο Διευθυντής και Πρόεδρος του Δ.Σ. Καθηγητής κ. Νίκος Δεμερτζής.

Αναλυτικότερα, η συνεργασία των δύο φορέων θα περιλαμβάνει τις εξής δράσεις:

  • Σχεδιασμό του πλαισίου συνεργασίας Φορέων του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα για το συντονισμό των δράσεων και την βέλτιστη αξιοποίηση των εθνικών και ευρωπαϊκών χρηματοδοτικών εργαλείων,
  • Σχεδιασμό του πλαισίου ενεργού συμμετοχής και συνεργασίας Φορέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης, πολιτών, κοινωνικών φορέων, οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών και της Ελληνικής Αστυνομίας για την εφαρμογή πολιτικών,
  • Σχεδιασμό, προετοιμασία και υλοποίηση μελετών και συμβουλευτικών δράσεων,
  • Σχεδιασμό και υποστήριξη δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης πολιτών και δημοσίων Υπαλλήλων, και
  • Σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης.

Για το συντονισμό των μεταξύ τους σχέσεων, την προετοιμασία και την αποτελεσματικότερη εκπλήρωση της συνεργασίας των μερών θα συσταθεί ειδική επιτροπή, στην οποία ως μέλη θα συμμετάσχουν: ως εκπρόσωποι του ΚΕ.ΜΕ.Α. ο Διευθυντής κ. Βασίλειος Γκρίζης και το μέλος του Δ.Σ. Θεοδώρα Γιαννάκη και ως εκπρόσωποι του Ε.Κ.Κ.Ε. η Διευθύντρια Ερευνών Δρ. Ιωάννα Τσίγκανου και η Ειδική Λειτουργική Επιστήμων κ. Έμυ Φρονίμου.

Τέλος, το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας και το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών δεσμεύτηκαν για την περαιτέρω εξειδίκευση της συμφωνίας και την υποστήριξή της με την προετοιμασία και την υλοποίηση δράσεων στους τομείς της συνεργασίας.

Τελευταίες Αναρτήσεις