Δε 5 Ιουνίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2015Δελτία Τύπου Ιούνιος 201520-06-2015:Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Τζανέτος Φιλιππάκος συμμετείχε στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης &...

20-06-2015:Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Τζανέτος Φιλιππάκος συμμετείχε στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης & Εσωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο, ως εκπρόσωπος του Υ.Π.τ.Π.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 20 Ιουνίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Τζανέτος Φιλιππάκος συμμετείχε στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης & Εσωτερικών Υποθέσεων στο Λουξεμβούργο, ως εκπρόσωπος του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, κ. Τζανέτος Φιλιππάκος συμμετείχε στο Συμβούλιο Υπουργών Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων που πραγματοποιήθηκε την 16η Ιουνίου 2015, στο Λουξεμβούργο, εκπροσωπώντας τον Αναπληρωτή Υπουργό Προστασίας του Πολίτη κ. Ιωάννη Πανούση.

Το Συμβούλιο απασχόλησαν δύο ιδιαιτέρως σημαντικά θέματα. Το πρώτο θέμα αφορούσε το μεταναστευτικό, για το οποίο όλοι οι συμμετέχοντες συμφώνησαν ότι υπάρχει δραματική αύξηση των μεταναστευτικών ροών που δέχονται τα κράτη μέλη της πρώτης γραμμής, όπως και η Ελλάδα.

Το δεύτερο θέμα που συζητήθηκε αφορά την εσωτερική ασφάλεια σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπήρξε κοινή διαπίστωση των μελών του Συμβουλίου, ότι η αντιμετώπιση των σύγχρονων απειλών ασφάλειας, αποτελεί κοινή ευρωπαϊκή ευθύνη και απαιτεί επαγρύπνηση, συνέργειες, συντονισμό, αλληλεγγύη και αξιοποίηση των βέλτιστων καινοτόμων εργαλείων και πρακτικών, στο πλαίσιο των αρχών της αναλογικότητας, του δημοκρατικού ελέγχου και του σεβασμού των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Με την ολοκλήρωση των συνομιλιών, επισημάνθηκε η θετική προσέγγιση των κρατών μελών στην Ευρωπαϊκή Ατζέντα για τη Μετανάστευση, καθώς και η επιθυμία τους για αλληλεγγύη σε συνάρτηση με ευθύνη και εξεύρεση κοινών λύσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Τα κράτη μέλη στο σύνολό τους, εξέφρασαν επίσης την υποστήριξή τους σε εκείνα της πρώτης γραμμής. Διαπιστώθηκε ακόμα σημαντική υποστήριξη καθορισμού σημείων hot spots για διαμόρφωση πλαισίου πολιτικής αποτελεσματικών επιστροφών, καταπολέμηση εγκληματικών δικτύων, ισορροπημένης γεωγραφικής προσέγγισης του φαινομένου.

Στη συνέχεια, εγκρίθηκαν τα συμπεράσματα για την ανανεωμένη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας και εκφράστηκε ικανοποίηση για την ολοκλήρωση του έργου, το οποίο ανατέθηκε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Επιπλέον, παρατηρήθηκε πρόοδος επί των προτεραιοτήτων που τίθενται σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα θέματα αντιμετώπισης της τρομοκρατίας, με βασικό άξονα την αξιοποίηση υφιστάμενων εργαλείων και πόρων.

Τέλος, παρουσιάστηκαν οι βασικές προτεραιότητες της επερχόμενης Προεδρίας του Λουξεμβούργου, κατά τη διάρκεια της οποίας θα συνεχιστεί η συζήτηση για τη μετανάστευση, καθώς και η συζήτηση για τον Κανονισμό της Europol και Οδηγίας PNR .

Τελευταίες Αναρτήσεις