Τρ 26 Σεπτεμβρίου 23
ΑρχικήΑνακοινώσεις26-02-2015: Νέες πρωτοβουλίες και δράσεις της Πολιτείας με χρηματοδότηση των EEA Grants 2009-2014 για τη βελτίωση των συνθηκών υποδοχής...

26-02-2015: Νέες πρωτοβουλίες και δράσεις της Πολιτείας με χρηματοδότηση των EEA Grants 2009-2014 για τη βελτίωση των συνθηκών υποδοχής και φιλοξενίας των μεταναστών και την εξασφάλιση των δικαιωμάτων τους για άσυλο

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Νέες πρωτοβουλίες και δράσεις της Πολιτείας με χρηματοδότηση των EEA Grants 2009-2014 για τη βελτίωση των συνθηκών υποδοχής και φιλοξενίας των μεταναστών και την εξασφάλιση των δικαιωμάτων τους για άσυλο

Αντιμέτωπη με ένα ιδιαίτερα αυξημένο κύμα μεταναστών, λόγω της αποσταθεροποίησης και της έντασης στην ευρύτερη περιοχή, η Ελληνική Πολιτεία προχωρά σε στοχευμένες πρωτοβουλίες και δράσεις, για τη βελτίωση των συνθηκών υποδοχής και φιλοξενίας των μεταναστών.

Συγκεκριμένα, η Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης αξιοποιώντας τις δυνατότητες του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2009 – 2014 (EEA Grants 2009-2014) προχώρησε στη διεξαγωγή επαναληπτικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών διερμηνείας και μετάφρασης, συνολικού προϋπολογισμού 1.890.000,00€ με στόχο την εξυπηρέτηση τουλάχιστον 16.750 μεταναστών – που έχουν αιτηθεί διεθνή προστασία – κατά την καταγραφή, συνέντευξη και κάθε άλλη διοικητική πράξη, καθώς επίσης και τη μετάφραση ενημερωτικού υλικού σε δεκαεννέα γλώσσες και διαλέκτους. Η σχετική πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Ασύλου (http://asylo.gov.gr) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών την 6/3/2015.

Με την επίλυση του προβλήματος συνεννόησης και τη δυνατότητα ουσιαστικής επικοινωνίας από την πρώτη στιγμή δημιουργείται ένα πιο ανθρώπινο περιβάλλον (ιδιαίτερα για τους μη συνοδευόμενους ανηλίκους), διασφαλίζεται στη πράξη η δυνατότητα να ζητήσουν άσυλο και γενικά βελτιώνονται οι συνθήκες υποδοχής και στέγασης των μεταναστών.

Παράλληλα, η Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προχώρησε στην προκήρυξη διαγωνισμού για την παροχή ιατρικών, υγειονομικών & ψυχοκοινωνικών υπηρεσιών στο Κέντρο Πρώτης Υποδοχής Φυλακίου Έβρου, συνολικού προϋπολογισμού 190.000,00€. Η σχετική πρόσκληση έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Πρώτης Υποδοχής (http://www.firstreception.gov.gr) με καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών την 6/3/2015.

Σε κάθε περίπτωση η Ελληνική Πολιτεία εμφανίζεται αποφασισμένη να συνεχίσει με αμείωτη ένταση τις προσπάθειές της για τη βελτίωση των υποδομών υποδοχής των μεταναστών και να αξιοποιήσει ακόμα περισσότερο τα σχετικά ευρωπαϊκά κονδύλια.Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δράσεις αυτές χρηματοδοτούνται από πρόγραμμα των EEAGrants 2009-2014 (και συγκεκριμένα από τις Δότριες Χώρες Νορβηγία, Ισλανδία και Λιχτενστάιν), που διαθέτει €14,73εκατομμύρια στην Υπηρεσία Διαχείρισης Ευρωπαϊκών και Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης. Η Υ.Δ.Ε.Α.Π., με τη συμβουλευτική καθοδήγηση της Νορβηγικής Διεύθυνσης Μετανάστευσης ( UDI ), αποσκοπεί στην ενίσχυση των δομών υποδοχής των μεταναστών και χορήγησης ασύλου, με έμφαση στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ιδιαίτερα των ευπαθών ομάδων. Υπενθυμίζεται μάλιστα ότι πολλές φορές οι ελληνικές κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια έχουν θέσει σε όλα τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα την ανάγκη πραγματικής αποτίμησης του κοινωνικού και οικονομικού κόστους της ελληνικής κοινωνίας από την έλευση εκατοντάδων χιλιάδων μεταναστών, και κατά συνέπεια και της ανάλογης οικονομικής ενίσχυσης από τους εταίρους μας.

Τελευταίες Αναρτήσεις