Σα 23 Σεπτεμβρίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2014Δελτία Τύπου Δεκέμβριος 201405-12-2014: Ανακοίνωση σχετικά με Απόφαση του Υπουργού ΔΤ & ΠτΠ κ. Βασίλη Κικίλια, για την έξοδο και επανείσοδο στη...

05-12-2014: Ανακοίνωση σχετικά με Απόφαση του Υπουργού ΔΤ & ΠτΠ κ. Βασίλη Κικίλια, για την έξοδο και επανείσοδο στη χώρα μας αλλοδαπών, κατά το χρονικό διάστημα από 01-01 έως 31-12-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

Αθήνα, 5 Δεκεμβρίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται ότι, με Απόφαση του Υπουργού Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη κ. Βασίλη Κικίλια, με σκοπό τη διευκόλυνση των αλλοδαπών που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα και υπάγονται στις ρυθμίσεις του άρθρου 8 της παρ. 7 και του άρθρου 9 παρ.4 του Ν.4251/2014 (Φ.Ε.Κ. 80 Α’/01-04-2014), επιτρέπεται κατά το από 01-01 μέχρι 31-12-2015 χρονικό διάστημα , η έξοδος και επανείσοδος τους στην Ελλάδα για να επισκεφθούν τη χώρα τους, εφόσον έχουν αναχωρήσει από τη χώρα μας εντός του προαναφερόμενου χρονικού διαστήματος και η Βεβαίωση κατάθεσης, που προβλέπεται από την παραπάνω διάταξη, είναι σε ισχύ.

Κατά την χρονική διάρκεια ισχύος της Απόφασης αυτής, παρέχεται η δυνατότητα σε όλους τους αλλοδαπούς, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, να επισκεφθούν τη χώρα τους και να επανέλθουν περισσότερες από μία φορές .

Οι αλλοδαποί που αιτούνται την επανείσοδό τους στη χώρα μας θα πρέπει να είναι κάτοχοι:

  • Διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου , αναγνωρισμένου από τη χώρα μας, σε ισχύ.
  • Βεβαίωσης κατάθεσης σε ισχύ ότι έχουν καταθέσει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για αρχική χορήγηση ή ανανέωση άδειας διαμονής βάσει των σχετικών διατάξεων του άρθρου 8 της παρ. 7 και του άρθρου 9 παρ.4 του Ν.4251/2014 ή Ειδικής Βεβαίωσης νόμιμης διαμονής , βάσει των διατάξεων της υπ. αριθ. 22037/01-10-2010 Κ.Υ. Απόφασης (Φ.Ε.Κ. 1629 Β΄).

Επιπλέον, επιτρέπεται η επανείσοδός τους στην Ελλάδα, εφόσον είχαν αναχωρήσει από τη χώρα μας εντός του 2014, κατ’ εφαρμογή της από 04-12-2013 προηγούμενης Υπουργικής Απόφασης, για να επισκεφτούν τη πατρίδα τους και δεν έχει εκδοθεί απορριπτική ή ανακλητική απόφαση.

Σημειώνεται ότι η δυνατότητα εξόδου και επανεισόδου δεν παρέχεται στους κατόχους ειδικής βεβαίωσης νόμιμης διαμονής, η οποία τους χορηγήθηκε σύμφωνα με την παρ. Β.1.α της υπ’ αριθ. 22037/01-1-2010 Κ.Υ.Α., ήτοι αυτούς που αποφυλακίσθηκαν με περιοριστικούς όρους, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα.

Τελευταίες Αναρτήσεις