Σα 23 Σεπτεμβρίου 23
ΑρχικήΔελτία Τύπου 2014Δελτία Τύπου Νοέμβριος 201401-11-2014:Δελτίο Τύπου για την επιτυχή ολοκλήρωση κύκλου σεμιναρίων με θέμα την οργάνωση και διαχείριση Ανοιχτών Δομών Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο.

01-11-2014:Δελτίο Τύπου για την επιτυχή ολοκλήρωση κύκλου σεμιναρίων με θέμα την οργάνωση και διαχείριση Ανοιχτών Δομών Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Αθήνα, 1 Νοεμβρίου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

"ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΔΟΜΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ"

Επιτυχής ολοκλήρωση εκπαιδευτικού κύκλου σεμιναρίων

Απονομή Πιστοποιητικών Συμμετοχής

Στις 31.10.14 ολοκληρώθηκε με επιτυχία ο εκπαιδευτικός κύκλος σεμιναρίων με θέμα την οργάνωση και διαχείριση Ανοιχτών Δομών Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο. Το πρόγραμμα συνιστά δράση της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Υποστήριξης για το Άσυλο (EASO) και συνδιοργανώθηκε από την Υπηρεσία Πρώτης Υποδοχής (Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη) και τη Διαχειριστική Αρχή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσφύγων (Υπ. Εργασίας). Στο πρόγραμμα συμμετείχαν στελέχη του Δημοσίου τομέα Ελλάδας και Κύπρου, καθώς και φορέων της κοινωνίας των Πολιτών.

Πιστοποιητικά παρακολούθησης απένειμαν στους συμμετέχοντες ο Διευθυντής της Υ.Π.Υ. κ. Παναγιώτης Νίκας και η Γενική Γραμματέας Πρόνοιας κα Έφη Μπέκου.

Oι εισηγητές, εμπειρογνώμονες του EASO αλλά και στελέχη των διοργανωτικών αρχών, Δημόσιων και Διεθνών Οργανισμών, πραγματοποίησαν τις εισηγήσεις τους σε θέματα νομικού πλαισίου, επικοινωνιακής πολιτικής και διαπολιτισμικής προσέγγισης.

Η εκπαίδευση οργανώθηκε κατά τρόπο διαδραστικό ενώ περιελάμβανε εργαστήρια (workshops), μελέτες περίπτωσης, και εργασία σε ομάδες, παρουσιάσεις των συμμετεχόντων στον χώρο της παροχής φιλοξενίας. Πρόκειται αναμφισβήτητα για ένα σημαντικό εγχείρημα που αποσκοπεί στην διαμόρφωση μιας ενιαίας διοικητικής κουλτούρας, στην ενίσχυση της τεχνογνωσίας, τη διάχυση χρήσιμης πληροφορίας, καθώς επίσης και στην ανάπτυξη των καλύτερων δυνατών διαδικασιών και νέων εφαρμογών έτσι ώστε να διασφαλίζονται αξιοπρεπείς συνθήκης διαβίωσης των επωφελούμενων στις Ανοιχτές Δομές Φιλοξενίας.

Η ενεργός συμμετοχή της Υ.Π.Υ. σε αυτό το εγχείρημα συνιστά δείκτη αναγνώρισης της περιπλοκότητας που χαρακτηρίζει τη διαχείριση των Ανοιχτών Δομών Φιλοξενίας και της ανάγκης διαμόρφωσης σταθερού πλαισίου συνεργασίας με τους λοιπούς δρώντες.

Τελευταίες Αναρτήσεις